Skader på bilen: Hvem er ansvarlig?

Scenario: Du kjører på en ellers fin vei og kjører plutselig oppi et nytt og usikret hull i veien. Resultatet blir ødelagte dekk og felger på bilen. Hva gjør du?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Dette kan gi deg rett til erstatning, les mer om vilkårene her.

Framgangsmåte: Send et skriftlig erstatningskrav til Samferdselsetaten.

Kravet må inneholde skadedato og nøyaktig beskrivelse av hullet med gateadresse og hvor i veien det befant seg.

Vi anbefaler at du tar et bilde av skadestedet og skaden på bilen. Har du ikke kamera vil det holde lenge å kjøpe et engangskamera på Narvesen.

Legg også med kopi av verkstedregning, eventuelt taksmannens vurdering av skaden. Du har krav på at erstatningskravet ditt blir vurdert av en offentlig saksbehandler.

Andre skader:

  • Skade på bil pga. hull ved trikkeskinnene? Erstatningskrav for skade skjedd i hull mellom trikkeskinner og min 72 cm utenfor – vil for eksempel være Oslo Sporveiers ansvar, og kravet må sendes til dem.
  • Skade på bil etter brøyting eller asfalteringsarbeide Kontakt Samferdselsetatens driftsseksjon slik at de kan finne ut hvilken entreprenør som har forårsaket skaden.

    Erstatningskravet skal sendes direkte til entreprenøren

  • .

  • Erstatningskrav for skade skjedd på riksveg sendes Statens Vegvesen.

Kilde: Samferdselsetaten - Oslo Kommune