Skader på bilen: Hvem er ansvarlig?

Scenario: Du kjører på en ellers fin vei og kjører plutselig oppi et nytt og usikret hull i veien. Resultatet blir ødelagte dekk og felger på bilen. Hva gjør du?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Dette kan gi deg rett til erstatning, les mer om vilkårene her.

Framgangsmåte: Send et skriftlig erstatningskrav til Samferdselsetaten.

Kravet må inneholde skadedato og nøyaktig beskrivelse av hullet med gateadresse og hvor i veien det befant seg.

Vi anbefaler at du tar et bilde av skadestedet og skaden på bilen. Har du ikke kamera vil det holde lenge å kjøpe et engangskamera på Narvesen.

Skader på bilen: Hvem er ansvarlig?

Legg også med kopi av verkstedregning, eventuelt taksmannens vurdering av skaden. Du har krav på at erstatningskravet ditt blir vurdert av en offentlig saksbehandler.

Andre skader:

  • Skade på bil pga. hull ved trikkeskinnene? Erstatningskrav for skade skjedd i hull mellom trikkeskinner og min 72 cm utenfor – vil for eksempel være Oslo Sporveiers ansvar, og kravet må sendes til dem.
  • Skade på bil etter brøyting eller asfalteringsarbeide Kontakt Samferdselsetatens driftsseksjon slik at de kan finne ut hvilken entreprenør som har forårsaket skaden.

    Erstatningskravet skal sendes direkte til entreprenøren

  • .

  • Erstatningskrav for skade skjedd på riksveg sendes Statens Vegvesen.

Kilde: Samferdselsetaten - Oslo Kommune