Skadeforsikring

Skadeforsikringskundene er litt mer misfornøyde enn bankkundene - og litt mer illojale.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

56 prosent av skadeforsikringskundene benytter bare ett forsikringsselskap, og "bare" 37 prosent av dem blir mer enn ti år i selskapet. Det er noe mindre enn hvor lenge de samme kundene vanligvis klamrer seg til bankene sine.

I tillegg bytter skadeforsikringskundene litt oftere selskap - de siste 12 månedene har nemlig 14 prosent byttet - i motsetning til bankkundene hvor bare fem prosent valgte å bytte.

Betale for det man får

Bare 20 prosent av de spurte er helt uenig eller delvis uenig i at kunder med antatt høyere risiko bør betale høyere premie. 80 prosent er altså ganske enige - eller veldig enige.

Og en annen oppsiktsvekkende konklusjon: Bare 17 prosent er helt eller delvis enig i at det er enkelt å sammenlikne tilbud fra ulike skadeforsikringsselskaper. Spørs om det egentlig er noe selskapene ønsker å gjøre noe med?

Samlet karakter

Som for bankene, ble skadeforsikringskundene bedt om å si hvor fornøyd de samlet sett er med selskapet deres. 43 prosent svarte at de var svært fornøyd eller usedvanlig fornøyd. Når det gjaldt kontaktpersonen i selskapet, var hele 65 prosent svært fornøyd eller usedvanlig fornøyd.

Det går altså igjen at folk generelt sett er mer fornøyd med kontaktpersonen, enn selskapet som helhet.

Kilde: TNS Gallup og FNH.