Sju av ti hytter har strøm

Galopperende økt strømbruk på norske hytter bekymrer myndighetene. Nå foreslås det et tak på strømforbruket.

- Veksten i strømforbruket i hyttene skremmer, sier sivilingeniør Kjell Gurigard til NTB. Han foreslår et tak på strømforbruket som er likt for alle hytter.

Seniorrådgiver Terje Stamer Wahl i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier at dersom den økonomiske veksten fortsetter, vil sterke virkemidler være nødvendig for å begrense veksten i energibruk i hytter. Til NTB sier han at NVE ikke vil spekulere i hvilke virkemidler som eventuelt bør settes inn.

5.000 i året

Det har vært en brutto tilvekst på 5.000 hytter årlig fra 1998 til 2007. I januar var det registrert vel 383.000 hytter i Norge. I tillegg kommer 28.000 helårsboliger og våningshus rundt omkring i landet som bare brukes til fritidsformål.

Hytta er manges nye sparebøsse. Illustrasjon: Per Ervland
Hytta er manges nye sparebøsse. Illustrasjon: Per Ervland Vis mer


For nye hytter i Buskerud er gjennomsnittlig bruksareal nå 120 kvadratmeter (2006), mens gjennomsnittsarealet i Finnmark til sammenligning er 59 kvadratmeter. I gjennomsnitt har norske hytter økt arealet fra 60 kvadratmeter i 1983 til 93 kvadratmeter i 2006.

Finn ut hvor mye hytta er verdt

Med økte størrelser og økte krav til oppvarming har også energiforbruket i hyttene økt. Ifølge NVE har elektrisitetsforbruket i hyttene vært større enn veksten i antall hytter skulle tilsi.

Økende forbruk

Sju av ti norske hytter har nå innlagt strøm. Hyttene blir større og større, og strømforbruket øker i et tempo som bekymrer myndighetene. Et tak på strømforbruket foreslås som en løsning.

Gjennomsnittlig elforbruk i hytter er høyest i Troms og lavest i Oslo. I Troms var forbruket i 2005 på 4.800 kilowattimer per hytte. I Oslo var det er forbruk på beskjedne 600 kWh per hytte, noe som sikkert kan forklares med at mange av hyttene i Oslo er rene sommerhytter.

Men i denne statistikken er absolutt alle hytter regnet med, også de som ikke har innlagt strøm.

NVE opererer med et gjennomsnittsforbruk per hytte i Øyer kommune i Oppland på 9.067 kWh, mens sivilingeniør Kjell Gurigard, som blant annet har ledet et prosjekt om fremtidsrettet hytteutvikling, har sagt at det gjennomsnittlige strømforbruket på hytter i Hafjell i Øyer kommune er 16.500 kWh.

Betaler du riktig pris for strømmen? Finn ut - her!

Begrensning

- I absolutt verdi er ikke strømforbruket på norske hytter så stort. Det er veksten i forbruket som skremmer, sier Gurigard til NTB.

Han mener at den kanskje enkleste og mest rettferdige måten å møte dette på er å begrense strømuttaket til hver enkelt hytteeier. Ifølge Gurigard kan dette gjøres på en enkel måte i sikringsskapet. Utfordringen for hytteeieren som da trenger mer energi, blir å legge til rette for andre energiformer som ved, biobrensel, gass, solceller og så videre.

- Det er ikke bare det etiske som er problemet med det økende strømforbruket på norske hytter. Det gir også en dårlig nettutnyttelse mange steder. Det blir som å bygge en åtte felts motorvei fra Oslo til Hafjell, som bare skal brukes fredag og søndag, sier Gurigard.

I tillegg til strøm er ved den mest vanlige måten å varme opp hytter på. Med ved inkludert er samlet energiforbruk per hytte i Norge i gjennomsnitt 5.600 kWh per år, ifølge NVE.

I tillegg er det vanlig å bruke både solcellepaneler og gass på norske hytter.