Sjokoladen bort fra tv-skjermen

Barn bombarderes med reklame for usunn mat og drikke, men snart kan det ta slutt.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Colourbox.comVis mer

Hvor setter barnet ditt kursen når dere er i butikken? Sannsynligvis lokker godtehyllene mer enn frukt- og grønnsaksdisken. Uheldig markedsføring må ta mye av skylda for barnas kjøpeatferd og kostvaner, ifølge Sosial- og helsedirektoratet.

TV-titting gir tykke barn

- I dag sendes det reklame fra utlandet direkte rettet mot norske barn i beste Barne-tv-tid, og internett blir en stadig viktigere kanal. Flere undersøkelser viser at barn legger merke til og blir engasjert og påvirket av denne reklamen, forteller divisjonsdirektør Knut Inge Klepp.

Nå vil det internasjonale samfunnet med Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU i spissen frede barna i reklamekrigen.

Les også: Du spiser usunlig sukker

Norge som pådriver
Nylig vedtok helseforsamlingen i WHO å utarbeide internasjonale retningslinjer mot reklame for usunn mat rettet mot barn og unge. Norge har vært en pådriver i saken og skal bistå i arbeidet framover.

- Det er veldig viktig at vi får på plass internasjonale regelverk. Ellers blir det altfor lett å omgå nasjonale regelverk, sier Klepp. Han viser blant annet til tv-kanaler som sender fra England og dermed omgår reglene som gjelder i Norge.

Når WHOs regelverk er vedtatt, vil de ha en normsettende kraft, men WHO kan ikke pålegge et land å gjøre noe, ifølge Klepp.

EU truer derimot med å innføre et eget lovverk som regulerer næringsmiddelindustriens markedsføring mot barn. Men organisasjonen nøyer seg i første omgang med å oppfordre matvareindustrien til å innføre frivillige retningslinjer.

Visste du at TV-slaver glemmer skolen?

Sett på markedsføring
Norge ligger allerede godt an i løypa. I snart et år har Forbrukerrådet samarbeidet med næringslivsaktører som HSH (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon), NBL (Næringsmiddelbedriftenes Landsforening), Kraft, Nidar og ICA for å bli enige om nye retningslinjer.

- Vi har sett på alle typer markedsføring, fra ren reklame til i butikk. Ett av målene er at retningslinjene skal ha en viss oppdragende effekt for hele bransjen ved at de setter en standard. Rent konkret skal de bidra til bedre markedsføring og mindre usunn reklame rettet mot barn, forteller rådgiver i Forbrukerrådet Hege Thorkildsen.

Hun mener en av de største utfordringene har vært å finne en felles standard for hva som skal regnes som usunn mat.

- Vi ønsker å gå lengre enn det bransjen ønsker. Vårt utgangspunkt er produkter som inneholder mye sukker, salt og fett, eller mat som er høy på energi og lav på næringsinnhold.

Partene har likevel samarbeidet bra, og i løpet av kort tid vil Forbrukerrådet legge fram et sett med felles retningslinjer som vil være bindende for dem som undertegner, ifølge Thorkildsen.

Slik lager du alternativ kosemat