Sjokk for ugifte med barn

Har du barn med samboeren din, eller planlegger dere å få barn? Pass deg for ubehagelige overraskelser om det verste skulle skje.

Mange tenker ikke over de konsekvenser det kan få for privatøkonomien hvis noe alvorlig skulle skje med den ene partneren i et samboerforhold. Det er jo mest behagelig å ikke tenke tanken. Men ikke akkurat det smarteste.

Økonomien kan revne for den gjenværende part dersom de juridiske forholdene ikke er tenkt godt gjennom på forhånd. Dør den ene i et parforhold med felles barn, er det nemlig barnet som får arven etter avdøde.

Arver ikke hverandre

Samboere arver ikke hverandre med mindre det er laget et testament. Hvordan du lager et testament kan du lese mer om her.

- Har samboere felles barn, kan de testamentere 1/3 av arven til hverandre. Aldri mer enn dette, 2/3 av arven skal nemlig gå til felles barn, sier Peter Lødrup, professor i familierett ved Universitetet i Oslo.

- Det samme gjelder hvis samboerparet eier felles bolig. Høyst sannsynlig vil myndighetene la den gjenværende part bli boende i boligen (uskiftet bo). Likevel må vedkommende ”kjøpe ut” barna på et senere tidspunkt. Det vil si at vedkommende i beste fall må betjene et stort lån, for å være i stand til å betale penger til barna, sier Lødrup.

I en situasjon som ikke minst er svært psykisk belastende, risikerer etterlatte samboere altså i tillegg å slite med økonomiske problemer som kan vare livet ut.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Arv over 75.000 kroner

For å sørge for at barnets interesser blir ivaretatt, koples overformynderiet automatisk inn i arvesaker som vedrører umyndige barn.

- Når barnets arv overstiger 75.000 kroner bliver det overformynderiets oppgave å forvalte pengene, sier jurist Ellen Aker Aas i Overformynderiet.

- Man ønsker ikke en situasjon hvor gjenværende forelder må sørge for både egne og barnets økonomiske interesser samtidig, sier Aas.

Gift deg!

Ønsker du ikke at felles barn skal føre til økonomiske problemer for samboeren din, har du egentlig bare ett valg.

- Og det tar bare tre minutter, sier Peder Lødrup.

Er du gift, slipper du automatisk å få problemer med at felles barn arver til fordel for gjenværende forelder. Gifte foreldre sitter automatisk i uskiftet bo.

For ordens skyld: DinSide råder naturligvis ikke noen til å gifte seg med mindre det også er andre ting enn økonomiske hensyn som frister.