Sjekklisten

Før du går på forsikringsjakt, bør du også avklare følgende:


  • Sjekk med Folketrygden hvilke rettigheter du har.
  • Er boligen din forsikret gjennom sameie/borettslag?
  • Avklar med sjefen eller personalansvarlig om du er så heldig å ha kollektiv ulykkesforsikring, gruppelivsforsikring og pensjonsforsikring gjennom jobben. Fra neste år innføres obligatorisk tjenestepensjon for alle som ikke har det fra før.
  • Er du dekket av foreldres/ektefelles/samboers forsikring? Det er liten grunn til å betale dobbelt.
  • Er du medlem i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, LO eller andre fagorganisasjoner vil flere forsikringer kunne fikses kollektivt. Lignende tilbud får du også gjennom forskjellige organisasjoner og forbund, for eksempel OBOS eller Huseiernes Landsforbund.
    NB! Disse forsikringene er ikke alltid mest gunstig, selv om de er rabatterte, så du bør også innhente tilbud privat.
  • Er du ungdom og/eller studerende, har flere selskaper inngått tilbyr flere organisasjoner gunstige betingelser.

Skal jeg shoppe rundt eller investere i pakkeløsning?

Den vanligste pakkeløsningen i forsikring er samlerabatt ved tre forsikringer eller mer. Hvorvidt det da lønner seg å være en slik helkunde avhenger av om det er stor prisforskjell på pakken på den ene siden og premien på de tre forsikringene i tre ulike selskaper.

Trykk her for å lese mer om noen av de vanligste forsikringsfellene.