Sjekker gift i brus

Leskedrikker som brus og saft kan inneholde det kreftfremkallende stoffet benzen. Nå vil Mattilsynet sjekke norske drikkevarer.

For to uker siden ble det kjent at stoffet benzen kan dannes i leskedrikker. Benzen kan føre til leukemi. Nå vil Mattilsynet sjekke om det også gjelder norske produkter.

- Det er gjort analyser i andre europeiske land, og norsk mineralvannbransje tar nå analyser av norske produkter, blant annet for å se hvordan tilstanden er i Norge, sier Ingvild Kristine Tømmerberg, rådgiver ved Mattilsynets hovedkontor, seksjon for fremmedstoffer og kosmetikk, til Mozon.

Må avvente tiltak
Mattilsynet vil ikke gjøre noe konkret før resultatet er klart. De har bedt mineralvannbransjen om å analysere produktene, slik at de kan finne nivået av benzen i drikkevarene.

Sammen med Folkehelseinstituttet, skal Mattilsynet finne produkter som kan analyseres. Deretter skal mineralvannbransjen analysere de drikkene som er "verst i klassen" i forbindelse med benzendannelse.

Ut i fra resultatene, vil Mattilsynet avgjøre om de skal sende tallene til vurdering hos Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Hvilke tiltak som gjøres, kommer an på resultatene og vurderingene til VKM.

- Per i dag er det ingen grenseverdi for uønsket dannelse av benzen i denne type produkter. Det er imidlertid en grenseverdi i vann. Vi må se hvilke nivåer som eventuelt finnes før vi vurderer hvilke tiltak som skal gjøres, sier Tømmerberg.

Ingen grunn til bekymring
Benzen oppstår i leskedrikk når drikken inneholder natriumbenzoat og askorbinsyre. Natriumbenzoat skal forhindre muggsoppvekst i drikkevarer. Askorbinsyre benyttes som en antioksidant i drikke. Da utsettes den naturlige aldringsprosessen av drikken.

- Produktene som er omtalt i artikler er de som inneholder både natriumbenzoat og askorbinsyre. Det er også en rekke faktorer som spiller inn for mulig dannelse av benzen, blant annet må det være metallioner til stede for å få en omdannelse, sier Tømmerberg.

Ifølge Tømmerberg trenger du ikke være redd for å drikke leskedrikker.

- Ut i fra de nivå som så langt er funnet i drikkevarer, så ser vi ikke grunn til å advare forbruker mot å drikke leskedrikker med både natriumbenzoat og askorbinsyre, sier hun.

Rask reaksjon
Det var i slutten av februar at utenlandske medier meldte om benzen i leskedrikker. En tidligere medarbeider fra Cadbury-Schweppes fortalte at stoffet kunne oppstå i drikkevarene. Det er spesielt produkter med kunstig tilsatt appelsinsmak som kan være skadelig.

Mattilsynet satte i gang kartleggingsarbeidet straks de fikk kjennskap til dette.

Du blir hovedsakelig eksponert for benzen gjennom tobakksrøyk og bilforurensning.

 

Mozon, 9.3.2006