Sjekker allergien selv

Selvtester for allergi er blitt svært populære. Hittil i år har apotekene bestilt mer enn 15 000 tester.

- Vi har solgt mer enn tre ganger så mange allergitester denne våren som i hele fjor, sier produktsjef Kaja Gundersen i MedSupport, en av Norges største distributører av selvtester.

Hun regner med at etterspørselen vil øke ytterligere de neste ukene, fordi allergisesongenbare så vidt er kommet i gang.

Foreløpig er fire ulike allergitester å få kjøpt i norske apotek. Tre av dem måler spesifikk allergi mot husstøvmidd, katt og gress. Den fjerde er en generell allergisjekk som måler antistoffer i blodet, og det er denne testen det for tiden selges mest av.

Rask og sikker
Selvtesten gjøres ved at du stikker deg i fingeren med en steril lansett. Noen dråper blod samles i et lite rør som plasseres i en testenhet. Etter 30 minutter kan du lese av resultatet.

- Metoden er enkel og sikker, og gir en god indikasjon på om symptomene virkelig skyldes en allergi. Den gir et godt holdepunkt for hva som er i veien før man tar videre forholdsregler, sier Kaja Gundersen.

De siste par årene har et titalls medisinske selvtester kommet i vanlig salg i norske apotek. MedSupport tror legenes skepsis til selvtesting vil avta etter hvert som erfaringene med bruken av dem øker.

 

Mozon, 04.05.2006