Ta en kikk på skatteoppgjøret...
Ta en kikk på skatteoppgjøret...Vis mer

Sjekk skatteoppgjøret

La deg ikke rive med i gleden over et tidlig skatteoppgjør. Selv du som får penger igjen bør undersøke om tallene fra ligningskontoret stemmer.

På grunn av den nye og forenklede selvangivelsen, får omlag 90 prosent av landets lønnsmottakere, og pensjonister, skatteoppgjøret allerede denne uken. Du som har foretatt store endringer i opplysningene, levert selvangivelsen senere enn fristen, eller har en ektefelle som driver næringsvirksomhet, får ikke oppgjøret før i september. De dette gjelder skal ha fått skriftlig beskjed. Alle andre kan allerede i sommer glede dere over penger tilbake, eller begynne å grue dere over restskatten, som forfaller i slutten av august.

Men uansett utfall: Glem ikke at det fortsatt kan finnes feil i ligningen. Og feil kan ligningsmyndighetene slå ned på i hele 10 år fremover. Uansett om det er din, eller deres feil at for lite skatt eventuelt er blitt krevd inn.

Se over tallene

Får du oppgjøret nå betyr det at du har foretatt få eller ingen endringer. Og sjekket du tallene ved levering av selvangivelsen skal disse fortsatt være riktige.

Der du eventuelt har foretatt endringer, bør du imidlertid følge med: Disse tallene blir som tidligere lest inn manuelt, og kan derfor være feil. Sjekk at de tallene som står i utskriften, som følger med oppgjøret, er de samme som du leverte med selvangivelsen din. Finner du feil eller endringer du ikke forstår, må du levere inn klage.

Klagefrist

Skatteoppgjøret får du snart i posten, mens klagefristen er tre uker fra det ble lagt ut i din kommune (mellom 18 og 21 juni). Det vil si at du må levere din klage innen 9-12 juli avhengig av når oppgjøret ble lagt ut for deg. Her finner du hovedtallene fra skatteoppgjøret og hvilken dato oppgjøret ble lagt ut i din kommune.

Pass på formene

Vil du klage, må det gjøres innen tre uker om du skal være sikker på at den blir behandlet. Rekker du ikke å undersøke alle forholdene du vil klage på, kan du forsøke å be om utsettelse av klagefristen. Denne søknaden må sendes innen den samme treukersfristen, men du er ikke garantert at den vil bli tatt hensyn til. For å være sikker på at klagen behandles, må den altså leveres innen tre uker. Det er mulig å levere formell klage, der du oppgir at mer detaljerte opplysninger vil følge så snart du har dem i hende.

Klagen må leveres skriftlig til ligningskontoret i den kommunen som behandler selvangivelsen din. Klagen bør minst inneholde følgende punkter:

  • Fødselsnummer, navn og adresse

  • Tydelig fremhevet at henvendelsen gjelder en klage til ligningsnemda

  • Inntektsår klagen gjelder for, og dato for klagen.

  • Hva du klager på, og hvorfor du mener ligningskontorets tall er uriktige. Ta med alle opplysninger du mener er relevante.

  • Husk underskrift!

OBS: Du må betale restskatten selv om du har en klage til behandling. Har du betalt for mye, vil pengene bli refundert når klagen eventuelt er godkjent.