Sjekk skatten din her og nå

Fra i dag kan du sjekke på nettet om feriepengene renner ut i sanden.

Skatteetaten tilbyr for første gang denne ekstraservicen til deg som får skatteoppgjør nå i juni, går det fram av en pressemelding fra Skattedirektoratet.

Klimaks her og nå

- Vi vet at mange er spent på likningsresultatet. Derfor ønsker vi å yte denne ekstraservicen ved å gi de viktigste opplysningene så tidlig som mulig, sier skattedirektør Bjarne Hope. I år kan vi ikke tilby hele skatteoppgjøret på nett, men vi regner med å gjøre det neste år.

Sjekk skatten din her og nå


Selve skatteoppgjøret med alle opplysninger er først klart 24. juni, og vil kort etter være i posten til alle som får juni-oppgjør. De fleste som har penger til gode får dem i løpet av uke 26. Pengene kommer altså ikke tidligere selv om du får se oppgjøret ditt tidligere. Vær oppmerksom på at tilgodebeløp kan bli brukt til å dekke bl.a. skyldig skatt fra tidligere år.

Slik gjør du det

Gå til Skatteetatens nettside, og logg deg på med personnummer og PIN-kode A fra selvangivelsen. Ikke alle opplysningene fra skatteoppgjøret blir å finne på nettet, men du finner alminnelig inntekt, nettoformue, tilgodebeløp eller restskatt.

Har du spørsmål til opplysningene du finner på nettet bes du vente med å kontakte likningskontor eller skatteoppkreverkontor til du har fått skatteoppgjøret i posten. Det er ikke mulig å få framskyndet utbetalingen av tilgodebeløp.

Tjenesten er åpen fra 16. juni til 6. juli, og du får bare tilgang til dine egne opplysninger, skriver skattemyndighetene.

Ikke alle

Ikke alle får skatteoppgjør i juni. Du blir overført til høstoppgjøret dersom du har levert for sent, har fått utsettelse, har ektefelle eller partner som driver næringsvirksomhet, eller dersom selvangivelsen din krever mer kontroll.