Sjekk prisene

Her ses snittpriser per kjede det siste året. Tabellene viser at det så absolutt er lønnsomt å tenke før du tanker...

[Ugjyldig objekt (NAV)]Bensin

Tabellen viser årets innrapporterte priser på bensin. Som det ses, ble det registrert nærmere 21.500 priser i fjor. Snittprisen på Jet var lavest - og hele 56 øre lavere enn snittprisen på de uavhengige stasjonene.

Bensinprisene 12/01-05 til 12/01-06
KjedeSnittprisAntall registreringer
Jet10,191 394
Uno-X10,27940
Smart10,29851
Hydro-Texaco10,322 810
Fina10,3348
Esso10,384 910
1-2-310,43432
Shell10,434 390
Rema10,53203
Statoil10,545 333
Uavhengige stasjoner10,75120
Best11,335
Totalt 21 436
Kilde: DinSide Økonomis bensindesk


Diesel

Når det gjelder diesel, var det - helt omvendt enn for bensinens del - de uavhengige stasjonene som var billigst. I snitt lå de 50 øre under prisene til giganten Statoil. Nesten 17.000 priser ble registrert i perioden.

Dieselprisene 12/01-05 til 12/01-06
KjedeSnittprisAntall registreringer
Uavhengige stasjoner9,09143
Jet9,221 168
Fina9,2942
Smart9,32692
Uno-X9,33741
Hydro-Texaco9,372 128
1-2-39,41308
Esso9,443 846
Shell9,503 687
Rema9,58206
Statoil9,593 846
Best10,335
Totalt 16 812
Kilde: DinSide Økonomis dieseldesk.