Får du riktig pris når du handler herreklær hos Hennes & Mauritz?
Får du riktig pris når du handler herreklær hos Hennes & Mauritz?Vis mer

Sjekk kassalappen!

Husk å sjekke kassalappen i butikker med elektroniske avlesere - uansett hva du handler. I en gigantisk amerikansk undersøkelse går det frem at den amerikanske forbruker betaler feil pris én av tredve ganger og som ofte er feilen i kundens disfavør. Resultatene er overraskende – også for Konkurransetilsynet i Norge.

Amerikanske handelsmyndigheter og det amerikanske konkurransetilsynet har i en omfattende undersøkelse av over 100.000 varer i 1.033 butikker som bruker prisscannere, funnet at amerikanerne betaler feil pris én av tredve ganger. Der feil forekommer er to av tre i kundens disfavør.

Konkurransetilsynet utelukker ikke overfor DinSide at situasjonen kan være den samme i Norge. I så fall er situasjonen verre enn det tilsynets egne undersøkelser hittil har vist.

I rapporten som ble offentligjort 15. Desember av the Federal Trade Comission og det amerikanske handelsdepartementets nasjonale institutt for standarder, går det frem at fire av ti butikker var uten prisfeil og i syv av ti butikker utgjorde prisfeilen to prosent. Men totalt for alle varene og butikkene i undersøkelsen betaler altså amerikanerne feil pris én av tredve ganger. Når det var salg på en vare betalte kunden i gjennomsnitt 4,21 dollar for mye i to av tre feiltilfeller og 4,68 dollar for lite i én av tre feiltilfeller.

Matbutikker hadde de riktigste prisene, mens farvehandlere hadde flest feil. Det var imidlertid store variasjoner fra kjede til kjede og fra bransje til bransje. Ifølge undersøkelsen skyldes prisfeilene at prisendringer ikke har blitt oppdatert i datasystemene som styrer prisscannerne. Kunder opplever derfor én pris på varen, hyllen, annonsen eller på plakaten for så å få en annen pris etter at varen har blitt prisscannet.

Overrasket

Regionsjef Gorm Elias Hognestad ved Konkurransetilsynet i Rogaland er overrasket over resultatene av den amerikanske undersøkelsen.

- I løpet av de siste 12 årene har vi gjennom kontroller, undersøkelser og pålegg redusert feilprisingen i matvarebutikker fra 16 prosent til to-tre prosent i dag. Vår strategi har vært å overvåke matvarebransjen fordi det er her vi mener sannsynligheten for feilprising er størst. Derfor er det svært overraskende for meg at andre bransjer har flere prisfeil, sier Hognestad til DinSide.

Ifølge Hognestad har Konkurransetilsynet ikke planer om å inkludere andre bransjer enn matvarebransjen i fremtidige norske undersøkelser.

- Jeg oppfordrer allikevel den vanlige forbruker til å være oppmerksom og dersom feil oppdages bør dette meldes til butikksjefen eller daglig leder.

Gode rutiner

Det ser altså ut til at det er butikkene og kjedene som selv ikke klarer å følge opp sine egne prisendringer som er skyld i at du og jeg i over tre prosent av tilfellene betaler feil pris. Vi tok kontakt med Hennes & Mauritzs hovedkontor i Norge.

- Det at kunden betaler riktig pris er ett høyt prioritert område hos oss, sier Edel Ringstad i Hennes & Mauritz til DinSide.

Når priser endres er det den enkelte butikksjef som har ansvaret for at prisene legges inn i butikkens datamaskin og at hyllelapper, plakter og lignende samtidig endres.

- Men dette gir vel rom for feil?

- Joda, men vi har utarbeidet gode rutiner som stort sett etterfølges til punkt og prikke. Derfor føler vi i Hennes & Mauritz at dette ikke er noe problem. Men jeg må samtidig legge til at jeg ikke er overrasket over resultatene i den amerikanske undersøkelsen. Også hos oss kan det gjøres menneskelige feil. Dersom kunder opplever at de har betalt feil pris oppfordrer jeg dem til å melde fra til den butikkansvarlige, sier Ringstad.

Ikke teknologien

Ifølge Nasjonalt sekretariat for IT-standardisering er både scannerne og strekkodene omtrent ufeilbare. I en fersk undersøkelse av 6.000 varer oppsto problemer kun de tilfeller hvor varen ikke lot seg scanne, den måtte scannes flere ganger eller at varen ikke var registrert i scannerens database.