Sjekk at alle opplysningene i selvangivelsen stemmer. Leverer du inn feil opplysninger, kan du får svi. (Dette er et illustrasjonsfoto, alle opplysningene i selvangivelsen på bildet er fiktive.) Foto: PER ERVLAND
Sjekk at alle opplysningene i selvangivelsen stemmer. Leverer du inn feil opplysninger, kan du får svi. (Dette er et illustrasjonsfoto, alle opplysningene i selvangivelsen på bildet er fiktive.) Foto: PER ERVLANDVis mer

Sjekk disse opplysningene i selvangivelsen

Det er ikke sikkert skattetallene dine stemmer. Leverer du feil opplysninger, risikerer du straffeskatt. Her er en liten oversikt over hvilke poster du bør kontrollere.

Etter mye om og men skal endelig selvangivelsen være tilgjengelig på nett. En rekke personer har i tillegg mottatt skattepapirene i postkassen, mens enkelte må vente noen dager til før postmannen leverer selvangivelsen.

Frist for å levere selvangivelsen er 30. april. Gjør du ingen endringer, trenger du ikke levere, da blir selvangivelsen automatisk registrert når leveringsfristen løper ut. Cirka 2,3 millioner skatteytere valgte å benytte seg av leveringsfritaket i fjor. Ønsker du å gjøre endringer har du ubegrenset med muligheter. Du kan endre selvangivelsen så mange ganger du vil, før fristen går ut.

Uansett om du gjør endringer eller ikke, skal du uansett sjekke at opplysningene i skattepapirene stemmer. Den enkelte har selv ansvar for at de forhåndsutfylte opplysningene er riktige og at alle opplysninger er med.

Prisen du må betale for å levere inn feil opplysninger kan bli høy. Leverer du inn opplysninger som er uriktige eller ufullstendige kan du bli pålagt tilleggskatt. Det har Skatteetaten bekreftet for DinSide.

De mest populære endringene

Du bør selvsagt sjekke alle punktene i selvangivelsen din. Men det er ikke tvil om at noen punkter er viktigere å sjekke enn andre. Skatteetaten melder at av de forhåndsutfylte opplysningene, er det følgende tre punker som blir oftest endret:

Artikkelen fortsetter under annonsen

2.1.1 Lønn
Her føres lønn, honorar og andre ytelser fra arbeidsgiver. Rentefordel ved for eksempel rimelige lån i arbeidsforhold skattlegges som lønn. Husk å føre opp alle skattepliktige inntekter som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen.

4.8.1 Gjeld
All gjeld per 1. januar 2011 skal føres i selvangivelsen. Beløpene det er snakk om står blant annet i årsoppgave fra banker, forsikringsselskap og liknende. Husk også at eventuell kredittkortgjeld skal føres opp her. Ubetalt restskatt som er forfalt per 31. desember 2010, føres også her.

3.3.1 Gjeldsrenter
Du får vanligvis fradrag for alle renter som er påløpt i inntektsåret, og gjelder alt fra boliglånsrenter til studielån- og kredittkortrenter. Omkostninger ved låneopptak, herunder etableringsgebyr, likestilles med renter. For studielån i Lånekassen gis det bare fradrag for renter som er betalt.

De mest populære tilføyelsene

Det er ikke sikkert Skatteetaten har fått med seg alle opplysningene som kan gi deg penger igjen på skatten. Disse må du selv legge til. Skatteetatene melder om at disse fire tilføyelsene er de vanligste:

3.2.8 Reise mellom hjem og arbeid
Du kan få fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted ut fra en beregnet reiseavstand i kilometer. Reiseavstanden beregnes som hovedregel med utgangspunkt i korteste strekning langs bilvei eller med rutegående transportmiddel (bortsett fra fly). Les mer om betingelsene for arbeidsreiser på Skatteetatens nettsider.

4.2.5 Motorkjøretøy
Biler, motorsykler, snøscootere og andre motorkjøretøyer (som ikke er driftsmidler) verdsettes med utgangspunkt i kjøretøyets listepris som ny hos hovedimportør. Listeprisene finner du her: skatteetaten.no/listepris.

3.2.7 Merkostnader til kost og losji
Dersom du har en jobb som gjør at du til tider må bo utenfor hjemmet, kan du ha krav på fradrag for merkostnader du har dekket selv. Fradrag for merkostnader til kost ved slike opphold gis med inntil kr 81 per dag og bare når fraværet fra hjemmet utgjør 12 timer eller mer.

3.5.4 Særfradrag for store sykdomskostnader
Ved uvanlig store merkostnader på grunn av egen eller forsørget persons sykdom eller annen varig svakhet har du krav på særfradrag. Første år du krever særfradrag, kreves det at du legger frem legeerklæring. Kostnadene må på forespørsel kunne dokumenteres/sannsynliggjøres og utgjøre minst 9.180 kroner. Mer om særfradragsordningen finner du her.

Punktene over er noen av de postene som er viktigst å sjekke i selvangivelsen. Selvfølgelig finne det flere. Full oversikt over postene, hva du kan kreve, og hva du bør sjekke, finner du på Skatteetatens veiledningsside.

- Sjekk fjorårets selvangivelse

Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen har også med noen tips til hvilke opplysninger det er essensielt å sjekke i årets skattepapirer.

I magasinet Skattebetaleren anbefaler Nilsen at alle passer på at de er registrert i rett skatteklasse.

- Enslige forsørgere og gifte som forsørger ektefelle har krav på klasse 2. Skatteklassen finner du rett under fødselsnummeret ditt, sier Nilsen til Skattebetaleren.

I tillegg anbefaler hun å sjekke om du har glemt fra i fjor eller forfjor som kan tas med i årets selvangivelse.

Flere tips finner du på Skattebetaleren.no.

Viktig nyhet: Boligsjekken

Sist, men ikke minst, er det svært viktig å være oppmerksom på årets store skattenyhet: Ny likningsverdi av bolig. Den nye ordningen har som mål å gi en mer rettferdig sammenligning mellom nye og gamle, sentrumsnære eller avsidesliggende boliger.

Du bør sjekke at alle boligopplysningene stemmer, alt fra boligtype til byggeår og areal.

Alt du trenger å vite om den nye ordningen, finner du i denne artikkelen: Skattesjokk på boligen?