Site Communication

Site Communication eies blant annet av internettportalen SOL og Studentsamskipnaden i Oslo.

Site tilbyr seks ulike mobiltelefonabonnementer. Tre av disse ligner de ordinære kontantkortene der du forhåndsbetaler enten 300, 450 eller 1000 kroner per måned. De opperer med en fast pris som på sitt dyreste er to kroner minuttet for det billigste abonnementet. For det høyeste månedsbeløpet kan du ringe i 800 minutter. Dette gir en minuttpris på 1,25 kroner.

Det er ingen startpris på samtalene, og heller ingen innmeldingsavgift.

Site One Light, som koster 300 kroner er foreløpig det eneste Site-abonnementet som er med i kalkulatoren. De andre passer i skrivende stund ikke inn i kalkulatorens struktur, men det skal vi raskt endre.

Site eies av bl.a. Scandinavia Online (SOL) og Studentsamskipnaden i Oslo (!).

For å se om Site One Light er det beste abonnementet for deg, klikk her.