Siste sjanse i lånekassen

Ønsker du å binde studielånsrenten, er fristen 10. juli. Hva bør du gjøre?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Ønsker du å slippe rentesvingninger, er tiden knapp.

Dersom du ønsker å binde renten på ditt studielån, må du sende inn søknaden til lånekassen før den 10. juli.

Lavere sats på fastrente

Velger du å binde renten nå, får du en rentesats på 7,6 prosent. Det er 0,3 prosentpoeng lavere enn den nåværende flytende rentesatsen på 7,9 prosent. Bindingstiden er tre år.

At fastrenten er lavere enn den flytende renten betyr sannsynligvis at rentemarkedet har en forventning om at renten vil gå ned i løpet av de neste tre årene.

Premie for sikkerheten?

Når du opptar et boliglån, vil banken gi deg valget mellom fast og flytende rente. Ifølge de fleste bankene må du regne med å betale en premie for å binde renten. Hvis vi overfører dette resonnementet til studielån, vil du altså teoretisk sett betale mer for et lån med fast rente, enn for et lån med flytende rente.

Lånekassen vil likevel ikke bekrefte denne påstanden.

- Det er ikke alltid slik, for eksempel var den første fastrentesatsen vi introduserte veldig lav, sier informasjonssjef i Lånekassen, Wenche Merli.

Ifølge Wenche Merli bør man velge fastrente dersom man ønsker en forutsigbar økonomi.

Eksempel: Studielån på 250.000.-

Dersom den flytende renten holder seg på samme nivå som nå, vil du til sammen tape 1.620 kroner på å velge flytende rente. Dette forutsetter at du har et studielån på 250.000 kroner. I beregningen er det tatt hensyn til skattefradrag for gjeldsrenter.

Går den flytende renten opp i denne perioden, vil tapet bli større. Men faller renten, vil du kanskje vinne på å velge den flytende renten.

Det fremtidige rentenivået kan ingen spå. Men som sagt, siden den faste 3-års renten er lavere enn den nåværende flytende renten, har rentemarkedet en forventning om at renten vil gå ned i løpet av de neste tre årene.

Klikk på lenkene øverst til høyre for å lese mer om fordeler og ulemper ved å velge fast og flytende rente i Lånekassen.

Mindre risiko

Velger du flytende rente på studielånet, løper du uansett en mindre risiko enn hvis du velger flytende rente på et boliglån.

Grunnen er at et boliglån ofte er på minimum en million kroner. De fleste har studielån på 200.000-250.000 kroner. Risikoen, og dermed tapet ved rentesvingninger, blir selvsagt mindre dersom du bare har 20-25 prosent av dette beløpet i studielån.