Bør du løpe til nærmeste postkasse innen fredag?
Bør du løpe til nærmeste postkasse innen fredag?Vis mer

Siste frist for gunstig fastrente!

Fredag er siste frist for de omlag 140.000 kundene i Lånekassen som ennå ikke har takket ja til det meget gunstige fastrentetilbudet på 5,6 prosent.

Totalt 320.000 kunder har fått tilsendt en svarslipp med tilbud om fastrente på 5,6 prosent rente på studielånet med effekt fra 1. juli. 180.000 har allerede takket ja. Men bør også de siste 140.000 takke ja?

DinSide anbefaler på det sterkeste kunder med anstrengt økonomi å takke ja innen fristen. De med god privatøkonomi har råd til å gamble på at den flytende renten synker såpass mye de nærmeste tre årene at flytende rente til slutt viser seg å være det gunstigste alternativet. Men det er svært tvilsomt om det blir mye å tjene på å satse på flytende rente.

Årsaken er at Lånekassens fastrentetilbud på 5,6 prosent er basert på en historisk lav rente på norske treårs statsobligasjoner - som er grunnlaget for beregningen av fastrenten. Når du neste gang (i oktober) får tilbud om å tegne fastrente er det til en høyere rente enn den du har tilbud om nå.

Lånekassen bestemmer fastrenten ut fra gjennomsnittlig rente på statsobligasjoner med tre års løpetid. Norges Bank opplyser til DinSide at per 5. juli er denne på 5,57 prosent. Legg til Lånekassens provisjon på én prosent og vi får en effektiv fastrente 6,67 prosent. Generelt stiger lange renter og fastrentetilbudet i oktober kan derfor bli enda dårligere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dersom vi forutsetter at den flytende renten forblir 7,8 prosent i tre år fremover blir konsekvensene som følger:

Fastrentetilbudet versus flytende rente
Lånoverterminbeløp 7,8%terminbeløp 5,6%differanseRenter spart
100.00012 år3.147,-2.808,-339,-6.119,-
200.00020 år4.894,-4.133,-761,-12.089,-
350.00020 år8.565,-7.234,-1.331,-21.157,-
Eksemplene er beregnet ut fra en flytende rente på 7,8 %, dvs. den rentesatsen som gjelder i tredje kvartal 1999. Renten vil ikke holde seg der i tre år framover, så "sparebeløpet" kan fort bli et helt annet. Beregningene er foretatt av Lånekassen

Tabellen viser at dersom ditt lån er 200.000 kroner så sparer du 12.089 kroner i renter over treårsperioden på å velge fastrente. Men siden den flytende renten er på vei ned kommer du mest sannsynlig ikke til å tjene så mye som tabellen viser. Men den flytende renten skal svært mye ned i gjennomsnitt i løpet av treårsperioden for at du skal tjene på å avslå fastrentetilbudet.

For å komme ut på likt må den flytende renten bevege seg under 5,6% og holde seg der en god stund.

Fra 1. oktober blir flytende renten 7,2 prosent - fremdeles et godt stykke ned til fastrenten altså.

DinSides anbefaling er derfor at du sender svarslippen og godtar fastrentetilbudet.