Sinte menn skader seg

Forskere har funnet sammenheng mellom sinne og fysiske skader. Og menn er mest utsatt.

En ny undersøkelse viser at sinte menn skader seg oftere, skriver Reuters Health. Ifølge forskere ved University of Missouri-Colombia vil ekstremt sinne hos menn øke risikoen for fysiske skader med hele syv ganger. Men selv lettere irritasjon kan gå på helsa løs.

- Sammenhengen mellom sinne og skader er mye sterkere hos menn enn hos kvinner, sier professor Daniel C. Vinson.

Han mener grunnen til det kan være at menn generelt blir sintere, handler mer i affekt og blir lettere distrahert når de er opprørt.

I undersøkelsen, som er publisert i Annals of Family Medicine, intervjuet forskerne drøyt 2500 personer som hadde oppsøkt legevakten på grunn av fysiske skader.

De ble bedt om å beskrive sinnstilstanden sin før skaden skjedde. En tredjedel forklarte at de var irritable i forkant av ulykken, atten var sinte, og tretten var aggressive.

Identifiser problemet
- Sinne er jo en følelse de fleste kan kjenne på, i større eller mindre grad. Men det er først når det tar overhånd og går ut over konsentrasjonen at det blir et problem. Det virker sannsynlig at det får en del følger i situasjoner hvor man trenger å vær til stede, sier rådgiver ved Reform - ressurssenter for menn, Ulf Rikter-Svendsen, til Mozon.

Han mener det er viktig å gjøre noe for å kanalisere ut sinnet på riktig måte. Ressurssenteret mottar mange henvendelser fra menn som sliter med dette, og tilbyr både gruppesamtaler og individuell oppfølging.

- Å kunne erkjenne et sinne og finne ut hva det handler om er viktig. Da frigjør du energi, og åpner for muligheter til å gjøre noe med problemet, sier han.

Et viktig moment i sinnemestringskursene er å finne en aktivitet. Ta for eksempel en løpetur eller lytt til rolig musikk, men avstå fra å drikke alkohol og kjøre bil, råder Rikter-Svendsen.

Tidligere studier har knyttet aggresjon til økt fare for hjertelidelser. Enda en grunn for å kontrollere sinnet, med andre ord.

 

Mozon, 03.02.2006