Single i byleilighet

Hvis du er enslig og bor i en gammel bygårdsleilighet på 60 kvadratmeter, har du kanskje i utgangspunktet et strømforbruk på ca 12 600 kWh i året, dvs ca 5.670 kroner.

Det du kan dra inn flest penger på med minst mulig ressursbruk, er antakelig å endre luftevanene dine.
Du skal lufte kort og brutalt med alle vinduer på fullt gap, ikke la vinduer stå åpne lenge.

Sparepakke
TiltakKostnad (kroner)spart strøm (kWh)kroner pr år**
Endre vaner0 1377 620
Montere sparedusj150637300
Tetningslister*250370165
Sum spart  1085
*Vi har beregnet tetningslister til 4 vinduer a` ca 2 kvm. Pris 10 kroner pr. meter **Vi har gått ut i fra en strømpris på 45 øre pr kWh

I tillegg må du slå av lyset når du forlater rommet. Med sparepakken nedenfor kan du spare ca 1100 kroner pr år.