Sigarettkutt kan gi røykeslutt

Du får ikke bedre helse av å kutte ned på antall sigaretter. Men det kan hjelpe deg å slutte.

En ny undersøkelse viser at røykere som reduserer antall sigaretter per dag, ofte slutter å røyke helt. Nedtrapping kan derfor være en smart strategi for å klare å stumpe røyken.

Det er konklusjonen etter at forskere ved University of Vermont har analysert 19 ulike studier på røykere som prøver å slutte.

Gradvis nedtrapping
Røykerne hadde blitt fulgt i ett til fem år. I løpet av den tiden, kuttet noen ned på de daglige sigarettene, mens andre ikke gjorde det, skriver webmd.com.

Analysen av forskningsstudiene viser at det var mer sannsynlig at de som kuttet ned, sluttet fullstendig til slutt.

- Vår undersøkelse motviser det vanlige synspunktet at man må kutte tvert, og kan brukes som bevis på at røykere kan lykkes i slutte ved å redusere mengden av sigaretter, sier forsker John Hughes i en pressemelding.

Røykeplaster kan også være veien å gå dersom du har planer om å stumpe røyken.

Les hele saken her: Røykeplaster gir suksess

Ingen helsegevinst
Ifølge Hughes er det å kutte i antall sigaretter akseptert som en måte å slutte på i flere europeiske land, mens metoden er langt mer kontroversiell i USA.

Norske forskere har imidlertid kommet fram til at storrøykere må kutte ut fullstendig for å oppnå helsefordeler. Blant annet fant de at dødeligheten av hjerteinfarkt blant smårøykerne var tre ganger så stor som hos aldri-røykerne.

Les hele saken her: Færre sigaretter hjelper ikke

Undersøkelsen som er gjort i USA fant heller ingen helsegevinst ved bare å røyke mindre. En nedtrapping kan altså være første skritt på veien til å slutte helt, men for helsas skyld spiller det liten rolle om du røyker to, ti eller 20 sigaretter daglig.

 

Mozon.no, 14.12.2006