Si opp leieavtalen på TV!

Er du én av mange nordmenn som leier TV, vaskemaskin, stereoanlegg eller lignende? Da har du mest sannsynlig skrevet under på en leiekontrakt med en såkalt minimums leietid på 12 måneder. Med støtte i lov om kredittkjøp kan du imidlertid si opp avtalen når du måtte ønske - og det uten at utleier kan ilegge deg strafferenter, ublu oppsigelsesgebyr eller "avtalebruddgebyr".

"Lov om Kredittkjøp" og tillegget "Forskrift til kredittkjøpsloven" er klar:

etter at du har leid et produkt i tre måneder står du fritt til å si opp. Du må gi utleier én måneds varsel. Du er derfor ikke forpliktet til å leie noe for mer enn fire måneder - selv om du har skrevet under på kontrakter hvor det står at minimums leieperiode er 12 måneder eller lengre.

I forskrift til lov om kredittkjøp står det klart at du kan si opp etter tre måneder
I forskrift til lov om kredittkjøp står det klart at du kan si opp etter tre måneder Vis mer

Med liten skrift

THORN Norge AS er landets største utleieforretning med over 100.000 privatkunder. Går du inn i en THORN forretning får du opplyst at standardkontrakten er på minimum 12 måneder. Det selgeren kanskje "glemmer" å opplyse om, er at du fritt kan si opp avtalen etter tre måneder.

Informasjon om dette finner du med bitteliten skrift på baksiden av THORNs kontrakter. Ulempen er at du må betale et tillegg tilsvarende den månedsleien du skulle ha betalt om du opprinnelig hadde leid for et kortere tidsrom enn 12 måneder. Men dette er i tråd med loven - THORN har nemlig full anledning til å kreve ulike leiebeløp per måned avhengig av leieperiodens lengde.

- Vi har vært svært nøye med at våre kontrakter er i tråd med loven, opplyser Paul Thorsen, produktutviklingssjef i THORN Norge til DinSide.

- I samarbeid med det som tidligere het Pristilsynet, Forbrukerrådet og Forbrukerombudet, har vi kommet frem til generelle leiebetingelser som oppfyller kravene i kredittkjøpsloven, sier Thorsen.

Han innrømmer imidlertid at det kanskje ikke er alle kunder som er klar over at de faktisk kan si opp leieavtalen etter tre måneder.

- Hvis våre kunder leser baksiden av kontrakten, vil de imidlertid se at dette er lov, mot et pristillegg som tilsvarer differansen i leietid, sier Thorsen. Han understreker at THORN ikke belaster kunden med noen form for straffe- eller avbruddsgebyr.

Prisen for å si opp

Er du kunde hos THORN og ønsker å si opp? Da har THORN utarbeidet denne prislisten over hva det koster å si opp før 12 måneder er gått.

Avtaletid Tillegg per måned
3 måneder250,-
4 måneder175,-
5 måneder130,-
6 måneder100,-
7 måneder75,-
8 måneder60,-
9 måneder40,-
10 måneder30,-
11 måneder10,-

- Disse prisene gir uttrykk for gjennomsnittet av våre prisforskjeller i ulike leieperioder. Beløpene er de samme uansett hvilket produkt du leier, opplyser Thorsen.

Dersom du leier en TV til 200 kroner måneden på en standard leieavtale på 12 måneder, men velger å si opp etter tre, så skal du betale et tillegg på 250 x 3. Det utgjør 750 kroner og er det du skulle ha betalt dersom den opprinnelige kontrakten var på tre måneder.

Og her er lovteksten:
(hentet fra Forskrift til Lov om Kredittkjøp)

"§ 11. Oppsigelsesrett.
Leietakeren kan med en måneds varsel si opp avtale om slik forbrukerleie… - …men leietakeren kan tidligst bringe leieforholdet til opphør når det har vart i minst tre måneder.

Utleieren kan ikke kreve gebyr eller annet tilleggsvederlag fordi leietakeren sier opp en slik leieavtale som nevnt i første ledd.

Isteden for leien etter leieavtalen kan utleieren dog kreve leie etter sine alminnelige leievilkår for den tidsperioden som leietakeren har disponert tingen. Forutsetningen er at dette følger uttrykkelig av leieavtalen."

Lov om kredittkjøp beskytter deg som forbruker
Lov om kredittkjøp beskytter deg som forbruker Vis mer

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.