Si opp jobben? Slik går du fram

Her er oppskriften på oppsigelsesbrevet.

<b>KAN VÆRE KORT: </B>Et oppsigelsesbrev trenger ikke være langt om du ikke ønsker det.  Foto: OLE PETTER BAUGERØD STOKKE
KAN VÆRE KORT: Et oppsigelsesbrev trenger ikke være langt om du ikke ønsker det. Foto: OLE PETTER BAUGERØD STOKKEVis mer

Er du i beit og synes det er vanskelig å skrive et oppsigelsesbrev? Malen under viser hvor enkelt og smertefritt det kan gjøres.

Last ned Dinsides ferdige mal på oppsigelse (Word-dokument - se også tekstmal lenger ned i artikkelen).

Før du sender fra deg oppsigelsen bør du likevel ta en kikk på regelverket, slik at du ikke opplever at arbeidsgiver holder på deg unødig lenge eller stikker kjepper i hjulene for din videre jobbkarrière.

Det er også viktig å være klar over at du ikke har samme rettigheter når du sier opp selv som når arbeidsgiveren sier opp deg.

De kan ikke holde på deg i mer enn tre måneder

Dersom ikke annet er avtalt, plikter du å jobbe ut oppsigelsestiden fra datoen arbeidsgiver mottar oppsigelsen din.

PÅ BAR BAKKE: Ikke si opp uten å ha noe annet å gå til. (FOTO: LEWIS TSE PUI LUNG/SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX )
PÅ BAR BAKKE: Ikke si opp uten å ha noe annet å gå til. (FOTO: LEWIS TSE PUI LUNG/SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX ) Vis mer

Den lovbestemte oppsigelsestiden er én måned om du har vært ansatt i mindre enn fem år, to måneder om du har vært ansatt i over fem år og tre måneder dersom du har vært ansatt i ti år eller mer.

På mange arbeidsplasser praktiseres seks måneders oppsigelse for arbeidstakere med lang ansiennitet eller høy alder. Det betyr likevel ikke at du er nødt til å vente et halvt år før du får gå.

Tre måneder er den maksimale tiden din nåværende arbeidsgiver kan holde på deg, dersom dere ikke har avtalt noe annet på forhånd.

Yrkesforbud etter oppsigelse

Noen arbeidsgivere er livredde for at deres medarbeidere skal gå til konkurrentene. I slike tilfeller kan arbeidskontrakten inneholde bestemmelser om karantenetid. Det vil si at du for eksempel må vente seks måneder eller kanskje et helt år før du får lov til å tiltre i din nye jobb.

Uansett hva som står i kontrakten din, har du krav på lønn i karantenetiden. Dette ble nemlig en endring på i 2016. Før dette var det ingen selvfølge at du fikk lønn i karantetiden, selv om det var veldig vanlig.

Vær også på vakt dersom arbeidsgiveren tilbyr deg sluttpakke mot at du selv sier opp. I slike tilfeller bør du søke assistanse fra fagforeningen din eller egen advokat før du skriver under.

Ingen jobb å gå til?

Sier du selv opp jobben - uten å ha noe jobb å gå til, får du automatisk 12 ukers ventetid.

Ventetiden begynner å løpe den dagen du søker om dagpenger. Det betyr at du bør søke dagpenger første dag du er arbeidsledig.

Du må altså søke om dagpenger med én gang, selv om du ikke vil få utbetalt dagpenger for ventedagene. Du må også sende meldekort i hele ventetiden.

Du bør også være klar over at dagpengene er en betydelig lavere inntekt enn du har når du jobber. Så har du ikke en ny jobb å gå til, bør du sjekke bankkontoen og tenke deg svært godt om før du sender oppsigelsen til sjefen.

Og så var det selve oppsigelses-brevet

I selve dokumentet med oppsigelsen er det en del nøkkelinformasjon du må huske å ta med.

Mer trenger du i grunnen ikke å ha med.

Det er med andre ord ingen grunn til å klø seg i hodet over formuleringer i oppsigelsesbrevet. Det eneste du strengt tatt ha med er at du sier opp stillingen din.

I tillegg er det to ting du godt kan inkludere, men det er ikke nødvendig.

1. Få med den nye jobben: Ønsker du å fortelle at du har fått ny jobb, eventuelt hvor og når du skal starte i den nye jobben, kan du flette det inn.

For eksempel: Jeg har fått jobb som (stilling) i (firma), og kommer til å tiltre denne stillingen (dato).

2. Slutte tidligere: Når du skal slutte, er et annet tema som nok vil komme opp. Ønsker du å slutte tidligere enn avtalt oppsigelsesperiode, kan du inkludere en setning om at du ønsker å fratre stillingen tidligere.

For eksempel: I henhold til kontrakten har jeg en oppsigelsestid på tre måneder, men om det er mulig, kunne jeg tenke meg å avslutte før (dato).

Eventuelt kan du legge til en setning om at du ønsker å jobbe ut oppsigelsesperioden din.

For eksempel: Jeg ønsker å fratre min stilling etter endt oppsigelsesperiode, (dato).

Hyggelig avslutning

Det kan jo tenkes at du sier opp en jobb du mistrivdes i og mest av alt gleder deg til å ta fatt på ny jobb.

Men ofte kan det være naturlig med en hyggelig gest overfor din tidligere arbeidsgiver, spesielt om du har vært ansatt i mange år og hatt et godt forhold både til sjefer og kolleger.

Nettstedet Oppsigelse.no har dette forslaget:

Jeg takker for hyggelige og utfordrende år i bedriftens tjeneste, og vil prøve å være en god ambassadør for bedriften også i fremtiden.

Oppsummering

Selv om dere har en uformell tone på arbeidsplassen, skader det ikke å være formell på de viktige tingene.

Akkurat som i en arbeidskontrakt er det viktig å at alle relevante opplysninger er med, og at brevet er formulert på en slik måte at det er juridisk holdbart.

Men som sagt: Spesielt komplisert er det ikke. Det viktigste er at du får med hvem du er, dato, at du slutter og sluttdato.

Mer om jobb og oppsigelse:
Slik kan ikke sjefen behandle deg
Denne oppsigelsen er til å spise opp
Oppsigelse skal ha en saklig grunn