- Si opp forsikringen!

NAF-advokat Carl Hermansen kommer med sterke uttalelser i siste nummer av medlemsbladet MOTOR. Hermansen råder vanlige folk til å si opp de fleste av forsikringene sine.

Ifølge Hermansen er mange forsikringer unødvendige og i tillegg alt for dyre. Han mener det er mye mer gunstig å være sin egen assurandør.

- Mange av forsikringene du har kan du droppe - de er likevel lite verdt den dagen noe skjer. Men behold ansvarsforsikringen på bilen og brannforsikringen på boligen, sier NAF-advokaten Carl Hermansen.

Det er erfaringer gjennom mange år som får Hermansen til å råde folk til å kutte ut flere av forsikringene sine.

- Forsikringsselskapene går nå langt grundigere gjennom saker der det er snakk om personskadeerstatning etter trafikkulykker. Ofte tar saksbehandlingen så lang tid at den skadelidte ikke orker mer. Mange gir dermed opp sitt rettmessige krav overfor forsikringsselskapet, sier Hermansen.

Skjel til privatøkonomien

Hermansen får støtte av Mette Lothe i NAFs juridiske avdeling.

- Mange av våre medlemmer rapporterer at forsikringsselskapene svært ofte oppleves som vanskelig å ha med å gjøre. I tillegg har Hermansen et poeng i at kunder med eldre biler i mange tilfeller er overforsikret, sier Lothe til DinSide.

Lothe understreker at når forsikringskunder vurderer sine forsikringsporteføljer, så bør de skjele til privatøkonomien.

- Folk med sterk privatøkonomi kan føle seg friere til å kutte ut en del forsikringer. Er uhellet ute vil disse kunne takle situasjonen lettere, i motsetning til folk med strammere økonomi, sier Lothe.

Bilkasko liten vits

Hermansen fraråder folk å ha kostbar kaskoforsikring på bilen med unntak av dem som har ny og dyr bil samt høy bonus.

- Dersom du har råd til å være din egen assurandør og sette pengene i banken, er dette den beste løsningen, sier Hermansen som mener at også avtalene om gjeldsforsikring, ulykkesforsikring og uføreforsikring rett og slett bør sies opp.

- Det er penger ut av vinduet fordi det er vanskelig å bruke forsikringen når ulykken er ute, sier Hermansen.

Tøffere å få oppgjør

I løpet av de siste fem årene er forsikringsselskapene blitt langt tøffere mot kundene, mener advokaten. Han er ikke i tvil om at oppgjørspraksisen har endret seg. Det kreves en årsakssammenheng eller såkalt "skadeevne" for at en person skal få erstatning.

Selv om han eller hun klarer å bevise skaden, hevder selskapene ofte at dette bare dreier seg om en såkalt "lavenergiskade". Det vil si at plagene ikke er livsvarige. Det er ikke nok å dokumentere skaden ved hjelp av lege. Selskapene vil da forlange nye spesialisterklæringer. Disse tar det vanligvis et år å hente inn. Det er vondt og tungt for et menneske å bli mistrodd når vedkommende kanskje er arbeidsufør, sier Hermansen.

Fatale tabber

Han mener det er lett for en skadelidt å gjøre tabber overfor forsikringsselskapet. Tabbene kan bli fatale for erstatningsspørsmålet.

Problemet er at selskapene har laget krav som må oppfylles for at en person kan få erstatning. Kravene er de samme for alle selv om mennesker og skader er forskjellige. I trafikkulykker er det av og til snakk om senskader. Noen kan for eksempel få problemer med nakke og rygg en god stund etter ulykken. Men praksis i selskapene er slik at dersom en person ikke har hatt såkalte "akuttsymptomer" innen 72 timer etter ulykken, kan vedkommende glemme å søke om erstatning.

Hårreisende

- Påstandene til Hermansen faller på sin egen urimelighet og etter min mening kvalifiserer uttalelsene til at Hermansen burde fratas advokatbevillingen, sier en oppgitt og sjokkert Torgny Alstad, avtroppende informasjonssjef i Norges Forsikringsforbund, til DinSide.

Alstad henviser til at Hermansen kritiserer forsikringsselskapene for å være så vanskelig i trafikkskadesaker at kunder til slutt gir opp.

- Samtidig anbefaler han folk å beholde ansvarsforsikringen - som nettopp er den del av forsikringen som dekker personskader, poengterer Alstad.

Alstad er meget kritisk til Hermansens råd om å si opp forsikringer utover ansvar på bil og brannforsikring på bolig.

- Tusenvis av mennesker ville hvert eneste år havne i økonomisk ruin dersom alle fulgte rådene som NAFs advokat kommer med, sier Alstad.

Det eneste han kan være enig i er at en del kunder med eldre biler nok ikke behover full kaskodekning.

- Dette er heldigvis de aller fleste norske forsikringstakere klar over, avslutter han.