Si ja til opsjoner verdsatt opp til 600.000 kroner!

Den nye forskriften til skatteloven av 1999 (§ 5-14-15) myket opp deler av de gamle reglene, men har allikevel blitt møtt med protester.

Idag kan du altså få opsjoner uten å bli beskattet i ervervsåret, så lenge opsjonen har en beregnet fordel under 600 000 kroner.

Opsjonsgevinsten skal først beskattes når opsjonen realiseres. Gevinsten av opsjonen skal nemlig beskattes som lønn, det vil si opp til 49,3 prosent skatt.

Arbeidsgiveren din må også betale arbeidsgiveravgift av beløpet, og det er en stor ulempe. Men det slipper i hvert fall du som arbeidstager å bekymre deg over.

Som ansatt bør du derfor ta imot opsjonene med åpne armer!

Husk at "børsnoterte opsjoner" ikke omfattes av 600.000 kroners regelen. Dette gjelder imidlertid bare dersom selve opsjonen er børsnotert. Skattefritaket vil altså gjelde for ikke-børsnoterte opsjoner i børsnoterte selskaper.