Shopping om natten

Hvis det går som regjeringen vil, blir det lettere å handle når du vil.

Barne- og familiedepartementet har nettopp sendt ut et høringsnotat med forslag om at åpningstidsloven oppheves.

Det kan bety at det ikke lenger vil være begrensninger for åpningstidene på hverdager, altså fra mandag til lørdag.

Så kanskje shoppingturen etter hvert kan legges til midt på natten?

For forbrukerens skyld

- Forslaget fremmes fordi åpningstidene dermed bliver bedre tilpasset til brukernes ulike behov. Dette vil samtidig innebære en forenkling av regelverket, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Hvis de nye bestemmelsene skal tre i kraft, vil det være nødvendig å søke fylkesmennene om dispensasjon i forhold til de nåværende åpningstidene.

Søndag hellig

Familieministeren opplyser samtidig at søndag- og helligdager beholdes - som nå - som annerledes dager med begrenset kommersiell aktivitet.

Visse utsalgssteder er i dag unntatt for søndagsbestemmelsene. Dette gjelder for eksempel salg av dagligvarer og kioskvarer fra mindre utsalgssteder, salg fra bensinstasjoner, hagesentre, varemesser og husflid- og souvernierartikler. Dessuten er de tre siste søndagene før jul unntatt fra regelen.

Høringsfristen er satt til den 10. april. Heretter vil saken bli behandlet i departementet, og til slutt i Stortinget.

Lite sans for forslaget

Nestleder i Handel og Kontor, Karin Torp, har ikke mye til overs for det nye forslaget.

- Nei, dette var vi ikke sansen for. Vi ønsker ikke en samfunnsutvikling hvor butikkene skal være åpne døgnet rundt. Vi tror at alle vil tape på en utvidet åpningstid, sier Karin Torp.

Torp tror spesielt at det nye forslaget vil gi problemer for kvinnene fordi det hovedsakelig er de som er ansatt i varehandelen.

- Vi vil ta kontakt med stortingspolitikerne for å fremme våre synspunkter om dette emnet, sier nestlederen.