Sex hele livet

Litt snø på taket slukker ikke ilden i peisen. Mange har et aktivt sexliv langt inn i pensjonsalderen.

Sex er ikke en hobby som stopper etter ungdomsårene. Det viser en omfattende undersøkelse fra USA, Canada, Australia og New Zeeland.

Over 4.500 mennesker av begge kjønn i alderen mellom 40 til 80 år ble intervjuet i undersøkelsen. Og forskerne ble overrasket over resultatene:

- Vi regner jo med at den seksuelle frekvensen ikke vil være særlig høy når folk blir eldre, men faktisk er det svært vanlig. Dette forteller oss at mennesker i den siste halvdelen av livet virkelig er svært aktive, forteller forskningsleder Gerald Brook ved University of Western Ontario i Canada.

Undersøkelsen fra 2004 ble presentert på årsmøtet til American Urological Association's i Chicago.

Sex for pensjonister
Ikke uventet var 40-åringene den aldersgruppen i undersøkelsen med høyest samleie-aktivitet. I denne gruppen hadde 90 prosent hatt samleie i løpet av det siste året. Blant menn i sekstiårene var det tilsvarende tallet på 80 prosent, mens tallet falt til halvparten blant de mellom 70 og 80 år.

Kvinnene er nesten like aktive i mange år, men blir akterutseilt i den høyeste aldersgruppen. Blant damene i søttiårene hadde bare 26 prosent hatt samleiesex i løpet av det siste året.

Men forskerne regner med at noen av forskjellene kan forklares av forskjeller mellom kjønnene. For mens mennene gjerne overdriver vurderingen av sitt eget sexliv, vil mange kvinner være langt mer forsiktige med å fortelle om sin egen seksualitet.

Sex er for alle
Sexolog og lege Esben Esther Pirelli Benestad er slett ikke overrasket over at eldre mennesker også har et aktivt sexliv:

- Tenke seg til at de i utgangspunktet ikke trodde at eldre hadde sex! Alle mennesker i alle aldersgrupper har i prinsippet seksuelle ønsker og lyster. Heldigvis settes også disse ønskene og lystene ut i livet.

- Fra tidligere undersøkelser vet vi at dess bedre sex en har i unge år, dess bedre blir det senere også. Det er altså all grunn til å holde seg aktiv, også for dem som ennå ikke har rukket å fylle 40 år, mener Benestad.

LES OGSÅ: 12 TIPS FOR EN SEXY VINTER

 

Mozon.no, 24.01.2006