Sex før konkurranser

Er det best å være avholdende eller å ha sex med kjæresten sin før en skal være med i idrettskonkurranser? Esben E.P. Benestad svarer.

Kjære Esben Esther.
Jeg lurer på hva som er best, å være avholdende eller å ha sex med kjæresten sin før en skal være med i idrettskonkurranser?
Hilsen topptrener.

Kjære topptrener.
Det har vært mange meninger om den saken! For eksempel har det vært spilt mange fotballkamper på bortebane hvor kjærester var medbrakte, og sikkert nok har det vært spilt kamper uten av spillerne skulle forstyrrer av sex og annet kjæresteri på forhånd. Det har vært vanskelig å avgjøre hva som er den beste framgangsmåten i forhold til idrettsprestasjoner.

Da kan vi tenke på flere måter:

Kanskje er det forskjellig fra en idrettsperson til en annen?
Kanskje er det forskjellig for den enkelte fra gang til gang?
Kanskje har det slett ingen betydning, men blir tillagt betydning fordi seksualiteten er så viktig i alle fall?
Det finnes ingen helt sikre svar, med det som foreligger av forskning på dette feltet heller mot at det er mest fordelaktig å ha kjærester tilgjengelige både før og etter idrettsarrangementer. Mange vil vel i hvert fall være enig i at det er det hyggeligste.

Hilsen Esben Esther