- Sett synsadvarsel på røykpakkene

Norske eksperter vil ha advarsler om blindhet på røykpakkene. Men myndighetene hindres av lovverket i EU.

Flere studier har vist at røyking kan gjøre deg blind. Britiske eksperter mener det bør klistres advarsler på røykpakkene.

Den britiske øyespesialisten Simon Kelly peker på at denne typen advarsel har vært effektivt i Australia. Norske eksperter stiller seg nå bak dette.

Les mer her: Røyker i blinde:

- Viktig folkeopplysning

- Dette har det vært litt diskusjon om, men i løpet av de siste par årene har det blitt helt klart at røyking kan føre til blindhet, sier Bjørn Nicolaissen, professor ved øyeavdelingen på Ullevål universitetssykehus.

- Dette dreier seg om folkeopplysning av meget stor betydning. Her har helsemyndighetene en oppgave når det gjelder å informere, og røykpakken er en aktuell måte å advare på, sier Nicolaissen.

- Der står det sort på hvitt, og det er mer virkningsfullt enn om en lege forteller om farene. Det har ikke samme gjennomslagskraft, sier han.

Les også: Blåser i røyke-advarsler:

Sverre Fuglerud, interessepolitisk rådgiver i Blindeforbundet deler denne oppfatningen.
- Ved å sette advarsel på røykpakkene når man jo de som røyker, og alternativt er det ikke så lett å nå frem til disse gruppene, påpeker Fuglerud.

- Vi vet at ca 40 nordmenn mister synet hver dag, og AMD står for en betydelig del av dette, legger han til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hindres av EU
Men norske myndigheter har ingen planer om å klistre på advarsler om at røyken kan føre til blindhet. Årsaken er at EU ikke har innført en slik advarsel, og da kan heller ikke Norge gjøre det.

- Deler av det norske regelverket som gjelder regulering av tobakk er basert på EU-rettslige regler, og Norge er forpliktet til å følge disse reglene. Teksten på røykpakkene våre er den samme som i EU, sier rådgiver Siri Næsheim i Sosial- og helsedirektoratet.

I dag handler advarslene blant annet om risiko under graviditet, lungekreft, passiv røyking og dårligere sædkvalitet.

Les også: Røyking gjør hundretusener impotente: