Sent ute? Slik får du utsatt fristen

Har du dårlig tid, er det heldigvis råd for det.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Straffegebyr

Tid er penger, på flere måter. Leverer du ikke selvangivelsen før fristen, må du regne med et straffegebyr.

Men: Det er råd å hente. Sier du fra til ditt lokale likningskontor, kan du nemlig få utsatt fristen.

- Man kan søke om utsettelse, for eksempel hvis man har vært syk, eller vært i utlandet en periode, forklarer Lise Halvorsen, informasjonsdirektør i Skatteetaten.

Bare brev

Kan man bare ringe, eller sende en mail?

- Nei, du må sende brev i en konvolutt til det lokale likningskontoret. Du bør eksempelvis ikke sende mail, for du må jo oppgi navn og personnummer, og personnummeret bør man av sikkerhetsmessige årsaker aldri oppgi i en mail, sier Halvorsen.

Krever dere dokumentasjon fra dem som ber om utsettelse?

- Nei, men folk må altså gi en skriftlig forklaring, og gjøre dette i god tid før fristens utløp, avslutter hun.

Med andre ord: Er det en grunn til at du ikke tror at du rekker fristen på søndag, grip pennen, og send omgående et brev til ditt lokale likningskontor. Forklar hvorfor du trenger utsettelse: Har du vært syk, ute på reise, hatt innbrudd, mistet noen viktige papirer - eller noe helt femte? Bare skriv det ned!

Selvgjorte feil

Har du gjort en feil i en tidligere selvangivelse, for eksempel glemt et fradrag eller påført feil skatteklasse, er det heldigvis også hjelp å hente.

- I utgangspunktet skal det gå greit å søke om å få omgjort feil som ikke er eldre enn tre år. Men du må som hovedregel søke om det ved å sende brev til likningsmyndighetene. Likevel kan det være en enklere måte å gjøre det på, som vanligvis blir akseptert, og det er at man setter opp fradraget på neste års selvangivelse, forklarer skattejurist og fagansvarlig i Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen.

- Man har ikke krav på å få omgjort det, men kurante ting vil som oftest bli akseptert, sier hun.

Kan man bare glemme å få rettet feil som er eldre enn tre år?

- Man kan godt prøve å søke, for det er også en foreldelsesfrist på ti år i noen saker. Men det sitter nok langt inne, og man skal i alle fall ikke regne med å få omgjort feil som er eldre enn tre år, avslutter skattejuristen.