Senabort ved misdannelser

Rundt én av tre kvinner som søker om senabort har fostre med misdannelser, i følge Folkehelseinstituttet.

Ferske tall fra Folehelseinstituttet viser at i 2004 søkte 647 kvinner om svangerskapsavbrudd etter 12 uker.

30 prosent av disse kvinnene, eller 192 av søkerne, begrunnet dette med at fosteret hadde en alvorlig sykdom eller misdannelser.

De vanligste årsakene er misdannelser i sentralnervesystemet, hjernen og ryggmargen og Downs syndrom.

65 prosent av kvinnene som søkte var mellom 25 og 34 år.

Down syndrom
Rundt 60 prosent av kvinnene som søkte om svangerskapsavbrudd på grunn av Downs syndrom var 38 år eller eldre.

28 av disse svangerskapene ble avbrutt, 22 av dem før uke 18.

I følge Doktor Online forekommer sykdommen hos cirka ett av 1000 levende fødte barn. De fleste dør før fødselen (abort) og bare 20 prosent fødes levende. Risikoen for å få barn med Down syndrom øker med morens alder. Den er 0,37 prosent ved 37 års alder, 1 prosent ved 40 år og nær 5 prosent ved 45 år.

Årsaken til Downs syndrom er at det kommer tre kromosomer på kromosom nr. 21 mot normalt bare 2.

Misdannelses i hjerne og ryggmarg
I 2004 ble 48 svangerskap avbrutt på grunn av misdannelser i hjernen og ryggmargen, og ni ble avbrutt på grunn av ryggmargsbrokk. De fleste abortene skjedde i uke 18 eller før.

Ryggmargsbrokk er en medfødt skade på ryggvirvlene. I følge Lommelegen forekommer skaden svært sjelden, cirka 1:1000 i Norge. Det fødes omtrent 60 barn med ryggmargsbrokk og lignende lidelser i landet hvert år.

Risikoen for å føde et barn med ryggmargsbrokk øker ikke med alderen. Det kan imidlertid være økt risiko hos familier med flere tilfeller av ryggmargsbrokk.

Forskere tror også at folatmangelhos mor kan føre til manglende utviklet hjerne og ryggmargsbrokk hos barnet.

På verdensbasis føes det flere millioner med feil hver år

 

Mozon.no, 06.04.2006