Selvangivelsen: Trinn for trinn

SKATT: For de fleste av oss er det ingen heksekunst å kontrollere og fylle ut postene i selvangivelsen. Vi har sett på de vanligste postene og gir deg her vår guide for Kari & Ola Nordmann.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Tilhører du den store gruppen som ikke har store særfradrag, hytte og bil i utlandet, eller barn i tre kontinenter?

Da har du kommet til rett sted. Så lenge du har vanlig lønnsinntekt, og gjeldsbyrde på bolig & bil, guider vi deg gjennom selvangivelsen.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

For de fleste er nemlig situasjonen at de:

Nedenfor følger det første av fem trinn, for deg som sitter foran selvangivelsen.

Trykk på lenkene til høyre for å bevege deg gjennom de fire neste trinnene. Der finner du også svarene på våre besvarte skattespørsmål.

Trinn 1: Inntekter:


Post 2.1.1 til 2.1.4. Beløpene som er fylt ut, er hentet fra lønns- og trekkoppgavene du har fått kopi av. Jobben din er her å kontrollere at beløpene stemmer.

Mangler det lønn, f.eks. fra en biarbeidsgiver må du oppgi dette her. Husk at små lønnsbeløp (1.000 fra hver arbeidsgiver, eller 2.000 fra veldedig organisasjon) er skattefritt.

Er du usikker på om inntekten er skattepliktig må du spesifisere hvorfor i punkt 5.0, eller i eget vedlegg til selangivelsen.

Skattepliktige fordeler. Det er ikke bare vanlig lønn som er skattepliktig. Også fordeler som fri bil, helt eller delvis fri bolig, billig lån fra arbeidsgiver osv. skal oppgis her. Det samme gjelder eventuell godtgjørelse som styremedlem eller for avisartikler.

Mener du at det er noen feil i de forhåndsutfylte beløpene må du oppgi dette i post 5.0, eller som vedlegg til selvangivelsen.

Overskudd på utgiftsgodtgjørelse. Har arbeidsgiver dekket utgifter i forbindelse med arbeidet (f.eks. kost, reise og bilutgifter), og godtgjørelsen har vært større enn utgiftene, er overskuddet skattepliktig.

Er ikke det forhåndsutfylte beløpet riktig, må du dokumentere dine faktiske utgifter.

Post 2.1.5. Her fører du opp annen arbeidsinntekt (ikke næringsinntekt), for eksempel salgsinntekt fra håndverksarbeid. Du skal føre opp netto salgsinntekt, det vil si etter at du har trukket i fra utgifter til materialer.

Husk at bruttoinntekt ved salg av fisk/hage- og naturprodukter (bær/sopp) er skattepliktig dersom beløpet overstiger 4.000 kroner.

Post 2.4.1. Lønn til barn under 13 år er normalt tatt med i selvangivelsen til den av foreldrene som har høyest personinntekt. Er barnet over 13 år og har lønnsinntekt skal det levere egen selvangivelse.

Post 2.6. Bidrag. Beløpene i post 2.6.1. til 2.6.4. er hentet fra lønnsoppgavene som trygdekontoret har sendt inn. Disse skal du ha fått kopi av, sjekk alltid om tallene stemmer.

2.6.2. Om barnebidrag. Her skal det stå hvor mye du har fått i bidrag for barn som er født i 1985 eller senere, forutsatt at du hadde den daglige omsorgen for barnet/barna i 2001.

Har du mottatt barnebidrag som ikke er fylt inn i post 2.6.2? Dette kan skje hvis bidraget ikke har gått gjennom det offentlige - foreldrene har for eksempel en privat avtale seg imellom.

Før opp beløpet i post 5.0 og merk det med post 2.6.2. Oppgi også barnas fødselsnummer.
Du har krav på minstefradrag i hvert barns inntekt, dette skal bli beregnet automatisk.

Post 2.8 til 4.3: Bolig & fast eiendom.
Postene inneholder inntekt og formue av bolig og annen fast eiendom i Norge. Kontroller alltid at de forhåndsutfylte beløpene stemmer, og at du har fått prosentinntekt for riktig antall måneder.
Har du kjøpt eller solgt eiendom som ikke er tinglyst må du alltid opplyse om dette.

De fleste boliger man bruker selv prosentlignes. Det gjelder både selveid enebolig, tomannsbolig, leilighet i boligsameie, borettslag, boligaksjeselskap og fritidsbolig.

Tomannsboliger skal i utgangspunktet prosentliknes så lenge du har brukt mer enn halvparten av den ene leiligheten. Leier du derimot ut mer enn halvparten av boligen (målt etter utleieverdi) i mer enn seks måneder, skal den regnskapslignes.

Her ser vi kun på prosentligning.

Post 2.8.1/4.3.2. Inntekt av prosentliknet bolig.
Prosentinntekten er 2,5% av likningsverdi inntil 451.000 kroner, minus et bunnfradrag på 51.250 kroner. For likningsverdi høyere enn 451.000 kroner, blir prosentinntekten på 5%.

Skatteetaten gir følgende eksempel:

  • Likningsverdi = 520.000.-
  • Dvs. 451.000 - 51.200 * 2,5% = 9.993 kroner.-
  • pluss 520.000 - 451.000 * 5% = 3.450 kroner.-
  • Prosentinntekten = 13.443 kroner
  • Dersom du bare har eid boligen i deler av året skal prosentinntekten begrenses i forhold til antall hele måneder du har eid og kunnet bruke boligen som egen bolig.

    Eks. Du har eid boligen i 7 måneder: I så fall blir inntekten = 13.443 / 12 *7 = 7.841 kroner

Eventuelle rettelser presiseres i punkt 5.0.

Husk at likningsverdien har økt med 15 prosent fra 2000 til 2001. Tror du at likningsverdien er for høy? Les mer her.

Utleie: Når eiendommen prosentliknes skal verken utgifter til vedlikehold eller leieinntekter føres i selvangivelsen.

Du kan likevel føre opp utgifter til ekstraordinære skader over 10.000 kroner i post 3.3.7. Vilkårene finner du her.

Post 2.8.1/4.3.. Inntekt av prosentliknet bolig - borettslag/aksjeselskap.
Skal være forhåndsutfylt. Kontroller at din andel av inntektene (f.eks. renter) og formue (f.eks. bankinnskudd) er korrekte.

Hvis beløpene mangler må de føres i post 5.0, be om opplysninger fra styret eller regnskapsfører.

Post 2.8.1/4.3.3. Inntekt av prosentliknet fritidseiendom.
Fritidseiendom som du bruker selv skal prosentliknes. Bruker du den ikke selv, blir den gjenstand for direkte ligning - dette tar vi ikke opp her.

Prosentsatsen er 2,5%, men her er det ikke et bunnfradrag som ved vanlige boliger.

Utleie av fritidseiendom, typisk en hytte, er skattefritt opp til 10.000 kroner. 85 prosent av leieinntekter ut over dette beløpet skal oppgis, og blir da gjenstand for beskatning. Oppgi beløpet i post 5.0, med henvisning til post 3.1.8.

Post 2.8.3/4.5.3. Andel av inntekt i boligselskap/sameie. Skal være forhåndsutfylt. Kontroller at din andel av inntektene (f.eks. renter) og formue (f.eks. bankinnskudd) er korrekte.

Hvis beløpene mangler må de føres i post 5.0, be om opplysninger fra sameiets styre/regnskapsfører.

Post 3.3.4/4.8.2. Andel av utgift/gjeld i boligselskap/sameie.
Før opp din andel av utgiftene (eks. renteutgifter på lån) .

Post 2.8.5. Gevinst ved salg av bolig & fritidseiendom. Har du eid boligen i minst ett år før salget finner sted/avtales, og brukt boligen som egen bolig i minst ett av de to siste årene?

Da vil gevinsten være skattefri, men et eventuelt tap vil heller ikke være fradragsberettiget.
Du må likevel oppgi gevinsten! Dette gjøres i post 5.0, eller i et eget vedlegg.

Dersom du ikke oppfyller kravene ovenfor vil en eventuell gevinst være skattepliktig, og et eventuelt tap være fradragsberettiget. Tapet skal i så fall føres i punkt 3.3.6.

Mer om vilkårene for skattefri gevinster av bolig, fritidseiendommer og tomter finner du her.

Kilder: Skatteetaten, Lignings-ABC, og Skattebetalerforeningen.

Trykk på lenkene øverst til høyre - eller nederst til venstre, for å bevege deg gjennom de fire neste trinnene. Der finner du også svarene på alle våre besvarte skattespørsmål.

Slutt på skattespørsmål

image: Selvangivelsen: Trinn for trinn


Vi har svart på skattespørsmål fra leserne etter beste evne, men nå er det slutt for denne gang.

E-postboksen har til tider vært sprengt og timene foran Lignings-ABCen har vært mange. Noen har fått svar direkte, mens spørsmål som mange har lurt på har blitt besvart i artikkelform. De finner du til øverst til høyre (eller nederst til venstre) i denne artikkelen.

Takk til alle som har sendt inn spørsmål.

Spørsmålene har blitt besvart med utgangspunkt i Lignings-ABCen, Skatteetatens veiledninger, og Skattebetalerforeningens Skattehåndbok.

DinSide tar ikke ansvar for eventuelle feil, og har kun tatt i mot spørsmål fra privatpersoner.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!