Var det drømmen at det skulle gå slik med aksjene dine?
Var det drømmen at det skulle gå slik med aksjene dine?Vis mer

Selg aksjetapet

Hatt et dårlig år som aksjespekulant? Selg aksjene før nyttår, få med deg skattefradraget og kjøp aksjene på nytt i januar.

Har du tapt penger på aksje- og fondskjøp i år, har du to valg: Du kan ha is i magen og satse på at verdien øker igjen, eller du kan selge aksjene og få hjelp av skattereglene.

Selger du aksjene dine før nyttår, får du 28 prosent av tapet igjen på skatten. I tillegg kan du kjøpe aksjene igjen rett over nyttår. Enkelt og greit.

Trekk fra tapet

Har du tapt eller tjent penger på aksjer i år?

(Avsluttet)
Tapt(44%) 176
Tjent(40%) 160
Gått omtrent i null(12%) 47
Vet ikke(5%) 21
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

- Du er berettiget til å trekke fra tapet i din alminnelige inntekt. For de fleste betyr det at de vil få et fradrag i skatten på 28 prosent av tapet, sier Tore Fritsch, advokat og administrerende direktør i Skattebetalerforeningen.


Forestill deg at du tidligere har kjøpt 1.000 aksjer til en verdi av 100 kroner per aksje. Aksjen har nå falt dramatisk i verdi, og er i dag verdsatt til 10 kroner per aksje.

Tapet ditt har dermed vært på 90.000 kroner. Selger du aksjene, er du altså berettiget til et fradrag i skatten på 25.200 kroner. Det er kroner rett i lommen.

Pass deg

Ifølge Tore Fritsch er det likevel en ting du må passe deg for. Det kan nemlig oppstå problemer dersom du har tro på at disse aksjene vil stige, og derfor kjøper tilbake like mange aksjer som du solgte.

- Skattemyndighetene kan hevde at du ikke har realisert et tap, og at du derfor ikke er berettiget til å trekke det fra, sier advokaten.

Han fremhever derfor at det er svært viktig å skille salgs- og kjøpstransaksjonene fra hverandre.


- Det er ganske uklare regler for hvor langt tidsskillet skal være for at du ikke kommer i klemme. Men du bør absolutt unngå å bestille de samme aksjene samtidig som du selger dem, sier Fritsch.

Fritsch mener likevel at du er på den sikre siden hvis du sørger for at det går en ukes tid mellom salg og kjøp. I hvert fall når det gjelder børsnoterte aksjer.

Ute av kurs

Er det snakk om mindre omsettelige aksjer og ikke-børsnoterte aksjer, er det vanskeligere å si hvor lang tid det bør gå.

Han fremhever også at salgs- og kjøpsprosessen vil være enklere dersom du kjøper et nytt fond eller en ny aksje.

En annen ting du bør vurdere er den risikoen du løper ved å selge aksjer eller fond til lav pris.

Når du eventuelt kjøper samme aksje eller fond etter nyttår, vil det naturligvis alltid være en viss risiko for at aksjen eller fondet har steget i verdi. Men på den andre siden har du fått fordelen av skattefradraget.