Selen kan beskytte mot prostatakreft

Mineralet selen kan minske risikoen for prostatakreft med 42 prosent hvis det kombineres med E-vitamin eller multivitaminer, viser en ny studie.

Selen er et sporstoff som mange har stor tro på i forhold til forebyggende medisin. Nå styrker en ny studie tanken på at selen kan spille en sentral rolle for å motvirke kreft i prostata, skriver Svenska Dagbladet.

- Dette styrker tidligere antakelser, sier Steinar Tretli, professor og ekspert på prostatakreft ved Kreftregisteret til mozon.no.

Les også: Tester vitamin D mot prostatakreft

Selen og vitamin E
Prostatakreft rammer omtent 4000 nordmenn hvert år i Norge og 1100 nordmenn dør årlig av sykdommen.

Den nye studien som er gjennomført av danske og amerikanske forskere, har pågått over åtte år og er nylig publisert i tidsskriftet The American Journal of Clinical Nutrition. Undersøkelsen ble ledet fra National Cancer Institute.

Forskerne studerte 724 personer med diagnosen prostatakreft. Disse ble sammenlignet med en kontrollgruppe på 879 friske personer.

Førsteforfatter Ulrike Peters og hennes gruppe fant ingen tydelig sammenheng generelt mellom økt nivå av selen og minsket risiko for prostatakreft.

Men de fant at et høyt nivå selen i blodet viste seg å innebære at risikoen for prostatakreft minsket kraftig, hvis personene også fikk tilskudd av ¬vitaminer som ”samarbeidet” med selenet. Forskerne fant også at røykere med høyt selennivå hadde redusert risiko for prostatakreft.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For lite kunnskap
- Funnene viser et samspill mellom selen og vitamin E, og selen og multivitaminer, som sannsynligvis har inneholdt vitamin E. Dette bekrefter tidligere studier, sier Tretli.

- Studien er med på å bygge opp under det mange mener, nemlig at det er noe å hente i forhold til selen, men at vi foreløpig vet for lite, sier han.

Han legger til at studien ikke er noen toppstudie, fordi den er liten. Også forfatterne av studien peker på at det trengs flere studier for å kartlegge mekanismene bak effekten

Det forskes i dag ikke på helsegevinster ved selen i Norge. Årsaken er at det er for kostbart, ifølge Tretli.

Han understreker at selen er giftig i for høye doser, og at alle som vurderer å ta selen-tilskudd, bør snakke med lege først.

Bekymret for kreft i prostata? Her er kjennetegnene på kreftformene som rammer flest menn: