Seksuell formering best

Seksuell formering har viktige fordeler.

Seksuell formering best

Aseksuell formering, at hunnen får avkom uten seksuelle kontakt med det annet kjønn, er en effektiv måte å formere seg på. Nå har forskerne funnet at seksuell formering derimot har andre og viktigere fordeler.

Med fordeler tenker de ikke på seksuell nytelse, men på artenes muligheter for å overleve i naturen.

Aseksuelle organismer formerer seg aseksuelt ved at avkommet arver alle mors gener. Formeringen er effektiv, for det lages ikke hanner, bare hoer som formerer seg selv. Likevel er det flest organismer som formerer seg seksuelt. Siden naturen er slik, må det være fordeler med den mindre effektive seksuelle formeringen, men hvilke?

Gunstige genforandringer

Forskere ved Universitetet i California, Santa Barbara, har undersøkt saken nærmere. Deres konklusjon er at gunstige genforandringer eller mutasjoner lettere bringes videre til nye generasjoner når formeringen skjer gjennom genblanding mellom to kjønn. Mutasjoner eller forandringer i arvestoffet oppstår hele tiden, noen har fordeler, andre har ulemper. Fordelaktige mutasjoner hjelper en art med å tilpasse seg i miljøet og overleve.

Eksperimentene er gjort i bananflue. Forskerne William R. Rice og Adam K. Chippindale endret genene i en gruppe bananfluer slik at halvparten var normale og halvparten var aseksuelle og formerte seg aseksuelt. At enkelte arter kan opptre både seksuelt og aseksuelt er kjent hos firfirsler og insekter. De to forskerne laget 17 grupper som formerte seg seksuelt og dermed blandet gener mellom hver generasjon. I tillegg laget de 17 grupper som formerte seg aseksuelt uten genblanding mellom generasjonene; hvert individ fikk samme gener som sin mor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Øyefarge

Forskerne fulgte mutasjonen for et gen som styrer øyefargen. Mutasjonen fører til at øynene blir røde i stedet for hvite, noe som er en fordel. Når fluene formerte seg til nye generasjoner, viste det seg at det etter hvert ble flere fluer med gunstige, røde øyne blant de som formerte seg seksuelt. Etter hvert som generasjonene gikk, fikk alle fluene rød øyne. I den aseksuelle gruppen ble det også flere med røde øyne, men økningen stoppet etter hvert opp.

- Dette innebærer at grupper som formerer seg seksuelt, er vinnerne over tid, sier Rice, og forklarer at eksperimentet er et bevis for at seksuell formering i større grad viderefører gunstige genforandringer til nye generasjoner. Individer med gunstige gener er de som vil klare seg best i naturen, leve lengst og i det lange løp likevel få flest avkom. Noe seksuelle arter har til og med hanner som hjelper til slik at neste generasjon kan leve opp, for eksempel mennesker, rev, ulver og småfugler.

HH, mozon.no 19.10.2001.