Seksten ganger rikere med fond

Norske aksjefond har gitt omtrent elleve prosent i årlig avkastning de siste tretti årene - omtrent det dobbelte av hva bankene har gitt innskuddskunder.

<i>Illustrasjon: Per Ervland</i> Foto: <i>Illustrasjon: Per Ervland</i>
Illustrasjon: Per Ervland Foto: Illustrasjon: Per Ervland Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Alle som satte inn penger i et helt gjennomsnittlig norsk aksjefond for 30 år siden, og lot dem stå der, har blitt over 16 ganger rikere siden 1975.

Årlig avkastning i snitt...
Hvis du hadde spart de..i et norsk aksjefond*..i et globalt aksjefond*..i banken**
..siste 5 år19,87 %0,57 %3,18 %
..siste 10 år10,85 %5,46 %4,20 %
..siste 20 år9,97 %6,72 %5,83 %
..siste 30 år11,98 %11,05 %6,52 %
..siste 36 år10,85 %8,49 %5,83 %
Tallene viser prosentvis gjennomsnittlig (geometrisk) avkastning per år. *Indeks minus 1,7 % i forvaltningshonorar per 30.11.06. Kilde: Verdipapirfondenes forening. **Beregninger utført av DinSide basert på statistikk fra Norges Bank over innskuddsrenter per september 06.

De siste 36 årene har norske aksjefond gitt omtrent elleve prosent i årlig avkastning. Dette er omtrent dobbelt så høyt som bankenes innskuddsrenter, i følge våre beregninger, som er sammenholdt med beregninger fra Verdipapirfondenes forening (VFF).


Dette er verdifull informasjon for alle som lurer på hvor høy risiko man egentlig tar når man investerer i aksjefond.

Skal vi trekke konklusjoner av 36 års historikk, kan det se ut som om risikobildet ved norske aksjefond er nokså beskjedent. Ifølge VFF defineres norske aksjefond ved at de investerer minst 80 prosent av sin kapital i aksjemarkedet, og at denne andelen primært er investert i det norske aksjemarkedet. Mer om hva som kjennetegner norske og globale aksjefond kan du lese her.

Det er selvsagt mulig at tallene sier mer om den norske økonomien de siste 36 årene, enn om risikoen ved aksjefond i sin alminnelighet. Ser vi på avkastningen av globale aksjefond i samme periode, ligger den gjennomsnittlige årlige avkastningen rundt 8,5 prosent og cirka 45 prosent mer enn innskuddsrentene i norske banker.

Norge vs. verden

Forskjellen mellom globalt og nasjonalt blir helt ekstrem når vi ser på avkastningen på mellomlang sikt. De siste 5 årene har aksjefondene med verden som arbeidsplass gitt en skarve halv prosent i avkastning, og innskuddskunder i bankene har kommet vesentlig bedre ut av situasjonen.

Om dette kun skyldes forhold i verdensøkonomien, eller at VFFs medlemmer ikke fullt ut behersker globale forhold, vil vi neppe noengang få et klart svar på.

Vi får sikrere svar hvis vi vender nesen hjem, og ser på den siste mannsalderen i norske fond.

Én blir til fire

La oss si at en fondssparer har hatt sparepengene i et fond som har gjort det litt dårligere enn gjennomsnittet, og oppnådd 10 prosent avkastning i 30 år. Med 10 prosent rente og rentesrente, har én krone vokst til omtrent 17,5 kroner i løpet av denne tiden, over 16 ganger større enn innsatsen.

Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks viser at én krone i 1975 tilsvarte 4,3 kroner i 2005, noe som gjør fondsspareren reellt fire ganger så rik som hun var for 30 år siden.

Hadde den samme spareren hatt kronen sin i en litt dårligere enn gjennomsnittlig bank, ville 6 prosent rente i samme perioden gjort én krone til 5,7. Med andre ord, ville også innskuddsrentene gjort at innskuddene holdt seg i kroneverdi, men ikke så mye mer enn dette.

Tørk tårene og lær

Så mye kunne tusenlappen blitt
Antall år spart..i norske aksjefond*..i globale aksjefond*..i banken**
52475,21028,81133,4
102801,91701,61448,0
206696,43673,42932,6
3029769,623176,46255,5
Historiske data. Tall i kroner. *Kilde: Verdipapirfondenes forening. Gjennomsnittlig avkastning (indeks) minus 1,7 % i forvaltningshonorar per 30.11.06. **Beregninger utført av DinSide basert på statistikk per september 06 fra Norges Bank over innskuddsrenter siden 1977.

Ta deg derfor tid i januarmørket til å trekke lærdom av historien. Her er hva du kunne hatt i lommeboken hvis du hadde erstattet noen drosjeturer med en tusenlapp spart: