Seks rikmannsråd for jentene

KJØNN OG PENGER: Jenter er økonomiske tapere, ikke bare i Norge, men også i hele verden. Her er rådene jentene trenger for å bli like rik som gutta.

Sørg for at du får det romslig økonomisk.
Sørg for at du får det romslig økonomisk. Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Er du kvinne, tjener du ikke bare dårligere, men du eier mindre og har større risiko for å være fattig. Norske kvinner gammeldagse og lite risikovillige, sier ekspertene.

Sosialisert til å bli sykepleiere

- Norske kvinner er gammeldagse. De tar valg som gir dem dårlig lønn. De velger heller å bli sykepleier enn å bli ingeniør, og velger yrke etter hvor godt jobben kan tilpasses privatlivet, sier Nina Amble, ingeniør og forsker ved Arbeidsforskningsintstituttet til DinSide.

Sosialisering er en av grunnene til at kvinner, til tross for at likelønn og likestilling har vært kampsaker i minst tre decennier, velger tradisjonelt.

- Det er klart at hvis moren din og alle de andre i omgangskretsen din er lærere og sykepleiere, så er sjansen stor for at også du velger deg til et slikt yrke, sier Amble.

En undersøkelse i regi av Bente Abrahamsen for Høgskolen i Oslo bekrefter Ambles påstand. Sosial bakgrunn har mye å si for yrkesvalg. Både kvinner og menn fra høyere sosiale lag velger ofte karrierer, mens arbeiderklassens barn velger mer kjønnstradisjonelle yrker. Denne studien anmerker også at kvinner som velger utradisjonelt har hatt en utradisjonelt sosialiseringsmønster; her har fedrene vært sterkere involvert i døtrenes yrkesvalg.


Hiv gutta inn i barnehagen

Nina Amble mener at i stedet for å trette ut kvinner med å si at de velger økonomisk ugunstig, bør samfunnet snu på flisa:

- Vi bør få inn minst 40 prosent menn i typiske kvinnelige yrker. Vi må kunne gi de 50.000 kronene ekstra det koster å ha en mann i en slik jobb. Slik frigjør vi kvinner til annet arbeid og de typiske kvinne-jobbene vil få mer prestisje.

Dernest mener Amble at man må synliggjøre kvinner som tar utradisjonelle valg.

- I dagens samfunn med barnehager er det fullt mulig å ha en bra jobb og samtidig ha to barn. Barna lider ikke om mor er i arbeid.

Amble stiller seg også skeptisk til idylliseringen av 50-tallet.

- 50-tallets husmortilværelse er en parantes i kvinnehistorien. Vi har alltid hatt kvinner i arbeid. Dette var en tid da kvinner ikke hadde adgang til mange goder og ikke en gang fikk åpne sin egen bankkonto. Dette er ikke noe å idyllisere.

Hjemmearbeid

Agnes Bergo i Pengedoktoren. Foto: Per Ervland Foto: Per Ervland
Agnes Bergo i Pengedoktoren. Foto: Per Ervland Foto: Per Ervland Vis mer


I en artikkel på DinSide fremgår det at kvinner taper flere hundre tusener kroner på hjemmearbeid.

- Kvinnenes tap ved ulønnet omsorg er mye større enn det øyeblikkelige inntektstapet ved ulønnet omsorgsarbeid. Kvinnene taper også fremtidig lønn, kvalifikasjoner og pensjonspoeng, sa Hilde Bojer til DinSide.

Økonomisk rådgiver, Agnes Bergo i Pengedoktoren, gir følgende råd:

- Jeg har sympati for at man vil være sammen med barna når de er små. Men begrens konsekvensen av dette valget. De økonomiske konsekvensene må være til å leve med for alle parter. Familien bør øremerke sparing for den personen, som oftest mor, som er hjemme. Det bør lages en avtale som går ut på at det skal lages en spareordning som er bare hennes og som hun skal ha med seg videre. Det kan være en spareordning i fond eller en større andel av huset. Husk å avtale dette på forhånd for det kan være vanskelig å få gjennom slik avtale etter at det har gått mange år, sier Agnes Bergo.

Inn i politikken


Omtrent 80 prosent av alle nyetableringer i Norge foretas av menn, fremgår det i en artikkel på Likestilling.no. Også hva etableringer angår er kvinner svært tradisjonelle. 71 prosent av dem velger det enkle enkeltmannsforetaket som selskapsform enn det mer kostnadskrevende - og statistisk sett mest lønnsomme - aksjeselskapet.

- Kvinner har prøvd, og selv om de er mer forsiktige, når de ikke gjennom hos finansinstitusjonene som bidrar med kapital, sier Siri Gerrard, styreleder og faglig ansvarlig ved Kvinnforsk, Universitetet i Tromsø til DinSide. - Jeg tror det vil ta enda en stund til kvinner får like god service hos de finansinstitusjonene som det menn får.

Men det står ikke bare på ytre motstand; kvinner kan også lære seg å komme seg frem.

- Kvinner mangler både de kulturelle ferdighetene og nettverket som kreves for å komme på banen i forhold til næringsetablering. Jeg tror at politikken og organisasjonslivet er en god skole for kvinner og vi ser at mange av de kvinner som i dag har styreverv i større bedrifter har en politisk karriere bak seg.

Formueoppbygging

Kvinner er dårlige på formueoppbygging og står som eiere av bare 20 prosent av norske verdipapirer. Noe av grunnen, mener Agnes Bergo, økonomisk rådgiver og innehaver av Pengedoktoren, er at kvinner er altfor redde for risiko.

- Risiko er en del av livet. Det innebærer stor risiko å gifte seg eller å kjøre bil, men man har regler for hvordan håndtere denne risikoen. Det har man også for pengeplasseringer.

Hun mener at kvinner bør sette seg inn i hvordan få pengene til å jobbe for en, hvordan spare, og også være risikovillige med hensyn til pengeplasseringer.

- Det er viktig å sørge for en økonomi som tillater at en er alene.

Enslige forsørgere

Å være alene er heller ingen lukurativ affære for kvinner. 270.000 barn, det vil si cirka 25 prosent av alle barn i Norge bor ikke sammen med begge foreldrene.

Denne typen familier er, ifølge Stortingsmelding 6, Tiltaksplan mot fattigdom, hyppig representert blant de økonomisk dårlig stilte husholdningene i Norge. 94 prosent av de enslige forsørgerne er kvinner, og igjen ser man denne gruppen sliter: over 50 prosent av de enslige forsørgerne bor i leid bolig, ifølge Aleneforeldreforeningen. Så en karriere som enslig mor i kombinasjon med en av de andre faktorene som kjønnstradisjonelt yrkesvalg øker risikoen for at kvinner havner i økonomisk bakevje.


Kilder: Pengedoktoren, SSB, Aleneforeldreforeningen. Høgskolen i Oslo, Kvinnforsk.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!