<B>SKATTESØK:</B> Seks av ti DinSide-lesere sier nei til offentliggjøringen av skattelistene. Likevel er det få tjenester på DinSide som er mer populære enn skattesøket.
SKATTESØK: Seks av ti DinSide-lesere sier nei til offentliggjøringen av skattelistene. Likevel er det få tjenester på DinSide som er mer populære enn skattesøket.Vis mer

Seks av ti sier nei til offentlige skattelister

Likevel er det utrolig mange som snoker i listene.

Forrige uke offentligjorde Skatteetaten likningstallene for 2009. Noen minutter senere var skatttallene for alle Norges skatteytere fullt tilgjengelig i de fleste medier rundt om i landet, blant annet her på DinSide.

I den forbindelse spurte vi våre lesere om deres holdninger til offentliggjøring av skattetallene. Over 3.500 stemmer kom inn og flertallet, 62 prosent, mente at skattelistene ikke bør offentliggjøres.

Drøyt halvparten så mange, 33 prosent av totalen, synes offentliggjøring er helt greit, mens bare 5 prosent svarte at de var usikre.

Selv om mange tilsynelatende er negative til offentlige skattelister, er det ingen tvil om at det er mange som tar seg en titt på hva naboen tjener.

Etter at listene ble lagt frem forrige uke har det blitt utført flere millioner søk på personers skatt og inntekt - bare her på DinSide.

LES OGSÅ: Tjener du mer eller mindre enn snittet?

Kan komme endringer

Det er ikke bare flertallet av DinSides lesere som er negative til skattelistene. Advokat Bettina Banoun i Advokatforeningen er sterkt kritisk til offentliggjøring, og sier listene slik de er i dag, bidrar til kriminalitet. Årsaken er at opplysninger om privatpersoners økonomi ligger fullt tilgjengelig for hele verdens befolkning.

Advokat Bettina Banoun i Advokatforeningen Foto: Per Ervland
Advokat Bettina Banoun i Advokatforeningen Foto: Per Ervland Vis mer


– Vi ser straffesaker nå der kriminelle har brukt skattelistene til å kartlegge ofre for innbrudd og id-tyveri. Vi har også flere eksempler på at folk har mottatt trusselbrev etter at nye skattelister er offentliggjort, der det i brevene kommer frem at avsenderen har brukt skattelistene for å finne ut opplysninger om ofrenes inntekter og formue, sier Banoun til Nrk.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Politidirektoratet er litt mer forsiktige i å antyde at skattelistene er et viktig verktøy for mange kriminelle. I et brev til Finansdepartementet, datert 8. januar 2010, skriver politidirektør Ingelin Killengreen, at det bare i noen svært få tilfeller kan være en sammenheng mellom offentliggjorte skattelister og kriminalitet.

- Vi kan ikke se at det er grunnlag for å anta at informasjonsinnhenting fra skattelistene benyttes i stor utstrekning. Det er imidlertid grunn til å rette oppmerksomhet mot at vi har erfart noen få alvorlige enkelteksempler, og at informasjon fra skattelistene er ytterligere ett virkemiddel til bruk for innhenting av informasjon om aktuelle ofre for kriminalitet, skriver Killengreen.

I sommer startet Finansdepartementet arbeidet med å vurdere hvorvidt det er behov for endringer i måten skattelistene offentliggjøres på. Eventuelle endringer vil tre i kraft ved offentliggjøring av skattelistene neste år.

SJEKK SKATTELISTENE HER PÅ DINSIDE:

skatt.dinside.no

- Grafsing

Forrige uke gikk DinSide ut i sentrum av Oslo og tok tempen på folks holdninger til skattelistene. Ikke uventet var meningene delte.

- Jeg er ikke interessert i hva andre tjener, og jeg synes heller ikke det er allright at andre ser på hva jeg har og ikke har. Jeg mener det er en privatsak. Det er grafsing. Jeg synes det blir alt for offentlig, vi har behov for å holde enkelte ting for oss selv, sier Terje Hansen.

Men selvfølgelig er det ikke alle som er enige med han.

- Offentliggjøring er helt topp det. Jeg synes det er en naturlig del av et gjennomsiktssamfunn, og mye bedre enn det motsatte, sier Jon Hauge.

Da DinSide snakket med ham forrige uke, hadde han planer om å sjekke listene selv.

- Selvfølgelig. Jeg skal sjekke kollegene, familie og venner, sier Hauge.