Seier for kortbrukere

Det blir nå forbedrede sikkerhetsrutiner for å unngå uberettigede trekk fra kortet ditt, når kortet brukes uten signatur eller PIN kode.

Se for deg følgende situasjon: Du leverer leiebilen mandag morgen og gjør opp på stedet. Du betaler med kort. Fem dager senere oppdager du at leiefirmaet har foretatt enda et trekk fordi de har oppdaget en skade som de mener du er ansvarlig for, eller at du ikke har fylt opp tanken med bensin slik kontrakten forlanger. En annen situasjon er der hvor hotellet i ettertid trekker deg penger for det de mener er en uoppgjort minibarregning.

Etter vedtak i Markedsrådet og forutgående forhandlinger mellom bankene og Forbrukerombudet blir det nå endringer på denne praksisen. Sparebankforeningen og DnB har fått frist til 1. juli neste sommer med å gjennomføre regelendringene. De viktigste endringene er:

Fra 1. juli 2.000 skal du ha varsel før trekk foretas som ikke på forhånd er godkjent av deg gjennom signatur eller ved bruk av PIN kode.

Da kan du overfor banken stanse urettmessige belastninger.

Regelendringene får ikke betydning for betalinger over Internett og såkalt forhåndsreservasjon av kreditt. Forbrukerombudet behandler disse som egne saker.

Slutt på bankenes ansvarsfraskrivelse

- Vi har hele tiden ment at bankene bør ha ansvaret for sikre betalingsrutiner og ikke fraskrive seg ansvaret ved å skyve plikter til brukerstedene. Risikoen for svakheter i betalingssytemet vil dermed kunne plasseres på kunden. sier kontorsjef i Forbrukerombudet Hilde Merethe Berg til DinSide. Hun opplyser at Forbrukerombudet lenge har vært i dialog med Sparebankforeningen og DnB flere punkter var avklart før sakene havnet i Markedsrådet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Punktene som det allerede var enighet om :

  • Banken har en tilbakeføringsplikt dersom urettmessige trekk er foretatt
  • kun enkelte spesifiserte krav kan etterbelastes
  • ved postordre skal bestillingskupongen signeres. Det må også legges inn en forsinkelsesrutine, slik at konto ikke belastes før en viss tid etter at varen og spesifisert faktura er avsendt
  • kunden skal ha varsel før konto belastes
  • kortholder må kunne stanse kontobelastningen
Spørsmålene det ikke ble oppnådd enighet om og som derfor ble forelagt Markedsrådet var:
  • Om banken, og ikke brukerstedet, skulle sende kunden forhåndsvarsel
  • at kundens krav om stansing må kunne rettes mot banken
  • at ved telefonordre må kunden godkjenne hvert enkelt beløp som belastes kontoen
. - Med vedtaket i Markedsrådet blir forbrukernes rettigheter forbedret, selv om det fortsatt stilles store krav til kundenes aktsomhetsplikt i avtaleforholdet, sier Berg.