Se tabellen med de foreslåtte endringene

Foreslåtte endringer i skattesatser & beløpsgrenser fra 2000 til 2001
 2000 - reglerForslag - 2001Endring i prosent
fra 2000 til 2001
Toppskatt *
Trinn 1-Sats:
13,5 %13,5 %-
Innslagspunkt
klasse 1
277.800.-289.000.-4 %
Innslagspunkt
klasse 2
329.000.-342.200.-4 %
Trinn 2 - Sats:19,5 %19,5%-
Innslagspunkt
klasse 1
762.700.-793.200.-4 %
Innslagspunkt
klasse 2
762.700.-793.200.-4 %
    
Personfradrag:
Klasse 1
27.700.-28.800.-4 %
Personfradrag:
Klasse 2
55.400.-57.600.-4 %
    
Minstefradrag
sats:
22 %22 %-
Øvre grense 36.600.-40.300.-10.01 %
Nedre grense4.000.-4.000.-0 %
    
Særskilt fradrag i arbeidsinntekt **30.600.-31.800.-4 %
Grense for
fradrag for reiser
mellom
hjem & arbeid
8.500.-8.800.-3,5 %
    
Forsørger-
fradrag i skatt
per barn.
(0-15 år)
1.820.-Oppheves-100%
Ungdom
(16-18 år)
1.820.-Oppheves-100%
    
Generelle satser for
Barnetrygd per år ***
1. og 2. barn
9.948.-11.664.-17,3%
3. og følgende barn. 10.944.-11.664.-6,6 %
*For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen på 9,5% i 1. trinn.
**Skattytere får det maksimale av minstefradrag og særskilt fradrag i arbeidsinntekt.
***Fra 1. mai 2000 ble barnetrygden utvidet til å gjelde den mnd barnet fyller 18 år. Ifm. Revidert nasjonalbudsjett 2000 ble det vedtatt at fra 1. juli 2000 skal barnetrygden utbetales tom. mnd. før barnet fyller 18 år.

Finn inntektsskatten din for neste år

  1. Se tabellen med de foreslåtte endringene