GEITEINFLUENSA: Smitte skjer fra dyr til dyr, eventuelt fra dyr til menneske, først og fremst ved kontakt med infisert materiale, men også via flått.  Foto: colourbox.com
GEITEINFLUENSA: Smitte skjer fra dyr til dyr, eventuelt fra dyr til menneske, først og fremst ved kontakt med infisert materiale, men også via flått. Foto: colourbox.comVis mer

Se opp for Q-feber

Geiteinfluensa kan bli den nye svineinfluensaen.

Q-feber, også kalt «geiteinfluensa», kommer stadig nærmere Norge, melder Nationen.no.

Hos mennesker vil Q-feber gi influensalignende symptomer, som feber, frysninger og hodepine.

Les også:
Forkjølelse, influensa eller svineinfluensa?
Svineinfluensa: Hva lurer du på?
Hva er forskjellen på Tamiflu og Relenza?

Disse er mest utsatt

Smittede personer kan også utvikle lungebetennelse. I enkelte tilfeller, særlig der pasienten i tillegg har andre alvorlige sykdommer, kan det føre til dødsfall.

Slakteriarbeidere, bønder og veterinærer og andre som har tett kontakt med dyr, er spesielt utsatt for smitte.

Seks døde i Nederland

Nederland har opplevd en spesielt sterk økning i antall tilfeller de siste årene. Mange dyr per gård og høy folketetthet er sannsynligvis blant de viktigste årsakene.


I 2008 ble 1000 mennesker smittet. En relativt høy andel av disse utviklet lungebetennelse.

I 2009 døde seks personer. Samtlige av disse skal ha hatt underliggende helseproblemer før de ble infisert, skriver nationen.no.

Smitte i Norge og Norden

I perioden 1989-2002 ble smitte påvist hos 12 pasienter i Norge. Alle disse var smittet i utlandet.

Q-feber rammer ikke bare geiter, men også andre husdyr. I Finland ble sykdommen påvist på storfe høsten 2008. I Sverige er den funnet på storfe og sau på Gotland og i Danmark er smitten utbredt, skriver Nationen.

En norsk kartlegging av et utvalg melkeku- og ammekubesetninger i høsten 2008 viste kun negative prøver. En tilsvarende kartlegging gjennomføres nå i saue- og geitebesetninger, ifølge Mattilsynet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ikke rapporteringspliktig sykdom

- Beredskapen er hevet av næringen selv, på grunn av utbruddene i Nederland, sier Solfrid Åmdal, Seksjonssjef for landdyr og dyrehelsepersonell i Mattilsynet, til Nationen.

- Den største risikoen for introduksjon av smitte med Q-feber til norske husdyrhold vil antakelig være import av drøvtyggere fra land med høy forekomst av Q-feber. Heldigvis har vi liten import av levende dyr til Norge, sier Åmdal.

Norge har foreløpig ikke klassifisert Q-feber hos dyr som en rapporteringspliktig sykdom, slik som våre naboland allerede har gjort, men det arbeides med regelendringer.