Sjekk betingelsene før du avtaler fastrentelån!
Sjekk betingelsene før du avtaler fastrentelån!Vis mer

Se opp for bankluringene på fastrente

Vil du ta opp fastrentelån er første bud fortsatt å sjekke om du får symmetriske betingelser når det gjelder å innfri lånet før avtaletiden er omme.

Å innfri fastrentelånet før tiden kan for eksempel være aktuelt hvis den flytende renten synker til langt under den renten du betaler på fastrentelånet.Da taper du penger på at renten er høyere enn lånerenten i markedet, og du vil heller ha flytende renter.

Vinner ikke

Men ved å innfri lånet taper du også penger. Velger du å avslutte låneavtalen før tiden, beregner nemlig banken en overkurs av deg. Det vil si at du må betale banken det banken taper på at du ikke fullfører avtalen. Denne praksisen er imidlertid heldig for deg som innløser fastrentelånet når renten i markedet er høy. Da kan du nemlig få underkurs utbetalt fra banken fordi du er så "snill" å la dem slippe å sitte i en avtale som koster dem mer enn de får igjen i markedet på det tidspunktet. Men dette får du bare dersom du har inngått avtale med de bankene som tilbyr symmetriske betingelser. Dette betyr at du som velger å ta opp fastrentelån i en bank som ikke tilbyr symmetriske betingelser, kan bli sittende i saksa.

Ulik praksis

Mens store banker som DnB, Kreditkassen, Nor og Fokus gir deg disse betingelsene, er det andre aktører som ikke er like velvillige. For eksempel krever både BNbank og Postbanken at du betaler overkurs dersom det er tilfellet ved innløsning, selv om de ikke er villige til å gi deg underkurs. Og bare i BNbank er det mer enn 13.000 kunder (24 prosent av lånekundene) som frivillig har valgt denne avtaleformen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Som om ikke det er nok: kunder som i dag ønsker å innfri fastrentelån er avhengig av hvilke interne regler banken har når den skal beregne om det er tilstede en over- eller underkurs. Flere banker bryr seg ikke om dagens rente, men ser tilbake til den dagen dere tegnet fastrenteavtalen. Banken ser da på hvilken rente banken sa seg villig til å betale for de pengene som den igjen lånte ut til deg (bankens innlånsrente ved tegningstidspunkt).

Forskriftsendringen kommer!

Heldigvis blir det nå forandring på dette. Fra 1. april i år kommer en ny forskrift om avtaler om lån til forbruker.

Fra denne datoen må alle banker betale kunden gevinsten dersom det har oppstått underkurs. Regelendringen gjelder i utgangspunktet bare nye kunder. Men det er ikke usannsynlig at bankene, både av praktiske og rettferdighetshensyn, velger å la det nye reglementet gjelde også for tidligere inngåtte avtaler.

I tillegg sier den nye forskriften at når kunder ønsker å innfri fastrentelån før tiden, er det differansen mellom avtalerenten og den renten långiver nå tilbyr på fastrentelån (fastrentelån med løpetid tilnærmet lik den som gjenstår av avtalen) som bestemmer om du må betale overkurs til banken. Etter regelendringen blir det altså mye lettere for deg som kunde å vite om du tjener på innløsning eller ikke. Du trenger bare undersøke bankens rentetilbud til nye kunder for å vite om du vinner eller taper.