Se hvor mye DU har tapt

Er du en av de 50.000 nyutdannede som ikke fikk det forrige fastrentetilbudet? Eller er du en av de 110.000 som takket nei? Under finner du to tabeller som illustrerer forskjellen på den nye og gamle fastrenten.

Gammel versus ny fastrente
Lånebeløp*Rentedel terminbeløp gammel fastrenteRentedel terminbeløp med ny fastrente**Endring
100.0001.400,-1.699,-21%
150.0002.100,-2.549,-21%
200.0002.800,-3.399,-21%
*Forutsetter nedbetaling over 20 år. **Beregnet med utgangspunkt i 20 av 22 dagsobservasjoner (1 - 30. august 1999) av markedsrenten på statsobligasjoner med tre års løpetid. Kilde: Norges Bank.

Endring terminbeløp
Lånebeløp*Terminbeløp i dag**Nytt terminbeløp***Differanseendring i prosent
100.0002.085,-2.296,-211,-10,1
150.0003.128,-3.444,-316,-10,1
200.0004.171,-4.592,-421,-10,1
*Forutsetter nedbetaling over 20 år. **Gjelder for de omlag 210.000 kunder som takket ja til fastrentetilbudet på 5,6%. ***Ny fastrente tilnærmet 6,77% som tilbys fra 1. oktober.

Vi ser at terminbeløpet for nye fastrentekunder blir over 10 prosent høyere enn for kunder som takket ja til fastrente tidligere i sommer (forutsatt samme lånebeløp og samme nedbetalingsplan).

Trøsten er at det nye fastrentetilbudet kommer til å ligge under den flytende renten. Den flytende renten ligger nå på 7,8 prosent og går ned til 7,1 prosent fra 1. oktober. Fremdeles er det imidlertid lang vei igjen til nivået for et år siden, da Lånekassens flytende rente var nede i 4,6 prosent.