Se hva lånet koster om fem år: Med den sannsynlige renta

Med utsikter til at boliglånsrenten øker til 7,5 prosent om fem år, må du budsjettere med over dobbel rente i forhold til i dag.

Realistisk scenario om fem år
LånebeløpMerutgift per år
etter skatt
Mer per måned
etter skatt
500 00014 4001 200
1 000 00028 8002 400
1 500 00043 2003 600
2 000 00057 6004 800
2 500 00072 0006 000
Forutsatt lån i dag til 3,5 prosent nominell rente og oppgang til 7,5 prosent i 2009. Alle beløp i kroner. Merutgift etter skatt er økte renteutgifter korrigert for 28 prosent skattefradrag.