Se hele verdens renter

Synes du det går mot for høy rente her til lands? Gjør det enkelt: Flytt til utlandet hvor renten er lavere.

På vei opp

Lei høye renter - og meldinger om at de skal bli enda høyere?

Jyske Bank utarbeider med jevne mellomrom prognoser for hvordan rentene antas å utvikle seg i en rekke land.

Som det ses av tabellen under, er Norge blant de land som går den mest markante renteoppturen i møte, skal man tro Jyske Bank.

Japan kan være et godt bud på et land med lang lav rente.

Her ses renteprognosene for en rekke land - de rentene som sentralbankene fastsetter, også kalt styringsrentene:

Sentralbankenes renter
LandRente nåRente 3 mdr.Rente 6 mdr.Rente 12 mdr.Rente 18 mdr.
USA5,255,255,505,505,00
Japan0,500,500,500,751,00
Euroland3,753,753,753,754,00
Storbritannia5,255,505,505,505,25
Sverige3,253,253,504,004,25
Norge4,004,004,254,755,25
Danmark4,004,004,004,004,25
Kilde: Jyske Bank
Kilde: Jyske Banks prognose for sentralbankrenter, mars 2007: Sentralbankenes renter.

Mer om renten: