Se Gjensidiges innboforsikringsrabatter

Her er rabattene som kan gi inntil 56 prosent rabatt på innboforsikringen hos Gjensidige.


Brann
Minst to røykvarslere i hver bebodde etasje Rabatt: 2%
eller
to sammenkoblede røykvarslere i hver bebodde etasje Rabatt: 4%
eller
brannalarm - se Boligalarm

Minst to 6 kg ABC/ABE pulver-/skumapparat
eller
ett 6 kg ABC/ABE pulver-/skumapparat og en husbrannslange
Plassering og bruk er kjent for alle husstandsmedlemmer Rabatt: 3%

Montert komfyralarm som gir varsel ved overoppheting av kokeplate/tørrkoking av kjeler Rabatt:3 %
eller
montert komfyralarm med automatisk avstengning av komfyrens strømtilførsel Rabatt: 5%

Pluggbart overspenningsvern plassert i stikkontakt til kjøl/frys eller TV, stereoanlegg eller lignende Rabatt: 3%

Pluggbart overspenningsvern plassert i stikkontakt for PC Rabatt: 3%

Sikkerhetsavtale Bolig (El-sjekk) utført av godkjent kontrollør Rabatt: 20%

Tyveri/Innbrudd
- FG-godkjente sikkerhetslåser er montert i leilighetens inngangsdør(er), samt i veranda- og terrassedør(er), som har innklatringsmulighet fra bakkeplan eller naboveranda Rabatt: 4%

- Vinduer som har innklatringsmulighet fra bakkeplan er påmontert vinduslås eller kan ikke åpnes. I tillegg er vinduslister/vindusglass sikret mot fjerning
eller
leiligheten har ikke vinduer på bakkeplan og det er ikke adkomst til vinduer via terrasse eller lignende. Rabatt: 3%

Boligalarm
- FG-godkjent brannalarm med sirene/klokke i boligen. Rabatt: 6%
- FG-godkjent innbruddsalarm med sirene/klokke i boligen. Rabatt: 6%
- Hele ledningsnettet og alt vanntilkoblet utstyr er sikret med VSK-godkjent automatisk vannstoppventil. Rabatt: 5%

- En eller flere alarmer over er koblet slik at de varsler alarmsentral/vaktselskap eller andre via telefon etter fast avtale. Rabatt: 8 %

Maksimal oppnåelig rabatt gjennom disse tiltakene er 56 prosent ifølge Gjensidige Forsikring.