Se Gjensidiges bolighus-rabatter

Den mest detaljerte "smørbrødlisten" over tiltak, har vi fått fra Gjensidige Forsikring. Her er deres liste over rabatter som kan krympe utgiftene til bolighusforsikringen, det vil si forsikringen av boligmassen. Selskapet opplyser at kunder maksimalt kan oppnå 60 prosent rabatt på forsikringen ved hjelp av disse tiltakene.


Tiltak og rabatter når du forsikrer bygningen (bolighus)

Brann
Minst to røykvarslere i hver bebodde etasje Rabatt 2%
eller
to sammenkoblede røykvarslere i hver bebodde etasje Rabatt 4%
eller
brannalarm - se Boligalarm.

Minst to 6 kg ABC/ABE pulver-/skumapparat
eller
ett 6 kg ABC/ABE pulver-/skumapparat og en husbrannslange.
Plassering og bruk er kjent for alle husstandsmedlemmer.
Rabatt: 3 %

Montert komfyralarm som gir varsel ved overoppheting av kokeplate/tørrkoking av kjeler Rabatt: 3%
eller
montert komfyralarm med automatisk avstengning av komfyrens strømtilførsel. Rabatt: 5%

- Montert overspenningsvern i sikringsskap. Rabatt 5%

- Sikkerhetsavtale Bolig (El-sjekk) utført av godkjent kontrollør. Rabatt 20%

Vann
Rør i rør system (åpent ledningssystem i vannskadesikre rom er sidestilt).
- Alle bad Rabatt: 3%
- Alle bad og kjøkken Rabatt 6%
- Hele ledningsnettet Rabatt: 10 %
eller
Andel rør i rør system med VSK- kontroll*
- Alle bad Rabatt: 6 %
- Alle bad og kjøkken Rabatt: 12 %
- Hele ledningsnettet Rabatt: 20 %
*VSK kontrollerte rørsystemer og produkter er vannskadesikre systemer og produkter som er testet og kontrollert av Vannskadekontoret ved Byggforsk.

VSK-kontrollert vannstoppventil
- Kjøkken er sikret mot vannskader med VSK-kontrollert automatisk vannstoppventil Rabatt: 10%
eller
- Hele ledningsnettet og alt vanntilkoblet utstyr er sikret med VSK-godkjent automatisk vannstoppventil. Rabatt: 20%

Tyveri/Innbrudd
FG-godkjente sikkerhetslåser er montert i boligens inngangsdør(er), samt i veranda- og terrassedør(er), som har innklatringsmulighet fra bakkeplan eller naboveranda. Rabatt: 3%
Vinduer som har innklatringsmulighet fra bakkeplan er påmontert vinduslås eller kan ikke åpnes. I tillegg er vinduslister/vindusglass sikret mot fjerning. Rabatt: 3 %

Boligalarm
FG-godkjent brannalarm med sirene/klokke i boligen. Rabatt: 4%
FG-godkjent vannalarm med sirene/klokke i boligen. Rabatt: 3%
FG-godkjent innbruddsalarm med sirene/klokke i boligen. Rabatt: 2%
En eller flere alarmer over er koblet slik at de varsler alarmsentral/vaktselskap eller andre via telefon etter fast avtale Rabatt: 8%.

Ifølge Gjensidige, kan du maksimalt få 60 prosent rabatt på forsikringen av bygningsmassen tilboligen din ved hjelp av disse tiltakene.

Men dette er ikke hele historien. Du kan også få betydelige rabatter på innboforsikringen ved hjelp av utvalgte tiltak i hjemmet ditt. Her er forsikringene som kan mer enn halvere utgiftene til innboforsikringen din: