Se fantasigebyrene - og stem på de du syns er verst

[Ugjyldig objekt (NAV)]

NRK - lisensen forfaller nå den 1. september.

Har du TV skal du betale 1.715 kroner i året i TV-lisens. Betalingen er delt i to terminer, med forfall 1. mars og 1. september, og regningen blir derfor på hele 857,50 per gang.

NRK krever lisensbetalere for 15% av skyldig beløp. Dersom du får purring på den halvårlige lisensen på kroner 857,50, blir mao purregebyret på rundt 128 kroner.


Lånekassa -studielån

Studielånet skal betales med fire forfall i året. De hellige datoene er 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november.

Betaler du ikke når du skal, får du purring med et gebyr på saftige 260 kroner.

Betaler du fremdeles ikke, vil Lånekassen varsle oppsigelse av lånet, og du får et ekstragebyr på kr 360.

Statens Innkrevingssentral – parkeringsgebyrer

En parkeringsbot i Oslo koster deg 500 kroner, dersom du blir tatt av Trafikksjefens utsendte.

Dersom du ikke betaler gebyret innen tre uker etter ileggelsen, forhøyes gebyret med hele 50 prosent. Ekstra morsomt er det at du må betale selv om du klager på ileggelsen av gebyret.

En parkeringsbot på 500, vokser dermed fort til 750 kroner.

Trygdeetatens Innkrevingssentral - barnebidrag

Første purring koster 218 kroner, mens andre purring koster deg den nette sum av 328 kroner.

Toll og avgiftsdirektoratet - årsavgift på bil

Første purring kroner 250,-