Se arbeidsledigheten i andre land

Arbeidsledige i oktober 2001
Landprosent
Norge*3,7
Kanada7,3
USA5,4
Japan5,4
Korea3,8
Australia7,1
Østerrike4,0
Belgia7,1
Danmark4,4
Finland9,1
Frankrike8,7
Tyskland8,0
Irland3,9
Luxenbourg2,5
Portugal4,3
Spania12,9
Sverige5,1
OECD6,8
OECD-Europa8,4
EU7,7
Kilde: OECD ; *Kilde:SSB
[Ugjyldig objekt (NAV)]