Samværsfradraget

Samvær belønnes: Jo mer samvær den bidragspliktige har - jo lavere vil bidraget bli. Fradraget er ment å gjenspeile den bidragspliktiges løpende utgifter under samværet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Man har delt inn samværet i fire samværsklasser:

 • 2-3 netter per måned, eventuelt 2 eller flere dager
 • 4-8 netter per måned
 • 9-13 netter per måned
 • Samværsfradrag
  i kroner per måned

  Barnets alder
  0-5 år
  Barnets alder
  6-10 år

  11 år -
  eller mer
  Ikke samvær:000
  Klasse 1:
  2 - 3 netter
  eller 2/flere
  dager per mnd
  150200255
  Klasse 2:
  4 - 8 netter
  per mnd
  495660850
  Klasse 3:
  9 -13 netter
  per mnd
  6909251 185
  Klasse 4:
  14 - 15 netter
  per mnd
  8651 1601 490
  Kilde: Lovdata § 9 - I kraft 1 okt 2003.

 • 14-15 netter per måned
Størrelsen på bidraget vil altså bli fastsatt med utgangspunkt i disse trinnene - som framgår av tabellen nedenfor.Men: Ikke alle samværsformer vil passe inn i disse klassene, noe som kan gi store utslag. Trygdeetaten gir disse eksemplene:

 • den bidragspliktige har inntekt over 550 ganger fullt bidragsforskudd (f.o.m. 1. juni 2003 vil dette utgjøre ca. 682 000 kroner pr år). I slike tilfeller kan det innvilges tilleggsbidrag dersom bidragsmottakeren søker om det.

 • mor eller far bor i utlandet

 • barnet har delt bosted

 • barnet har egen inntekt som tilsvarer mer enn 30 ganger bidragsforskuddet (f.o.m. 1. juni 2003 vil dette utgjøre 37 200 kroner pr år)

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!