Samferdselsbyrådet lover ingenting

Samferdselsbyråd Merete Agerbakk-Jensen forstår kritikken mot den dårlige standarden på de kommunale veiene i hovedstaden. Hun kan imidlertid ikke love noen snarlig bedring.

Det er nå ti år siden Oslo-veiene ble skikkelig asfaltert. Det ble da brukt 100 millioner kroner i løpet av to år på asfaltering og re-asfaltering. I øyeblikket er byrådet i full gang med budsjettet for 1999. Agerbakk-Jensen er imidlertid svært tilbakeholden med å kommentere dette arbeidet.

- Jeg er enig i at noe må gjøres, men på nåværende tidspunkt kan jeg ikke love noen ting, sier hun til DinSide.

Sporadisk lapping

Ifølge direktør Karen M. Helle ved samferdselsetaten i Oslo kommune er det behov for 40 millioner kroner hvert år i ti år fremover til asfaltering og re-asfaltering av de kommunale veiene i Oslo. I år har politikerne bare satt av fire til fem millioner kroner, altså en tiendedel av behovet, til formålet.

- Dette rekker kun til sporadisk lapping, medgir Helle.

Må en ulykke til?

De fleste personer DinSide har snakket med, det være seg drosjesjåfører, representanter for bilorganisasjonene, byråkrater og politikere, er enig om at standarden på veiene i Oslo er uholdbar. Da er det vanskelig å forstå at byens samferdselsetat kun får en brøkdel av midlene som trengs.

De mange hull og dumper utgjør allerede en fare for sikkerheten. Vi håper at politikerne våkner av andre grunner enn at mennesker blir alvorlig skadet.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.