- Sorry, men futen skal ha 30% av huset<br />
<br />
Bilde: <A HREF="http://home.c2i.net/angelshag/anne.htm" target="_blank">Anne Angelshaug</A>.
- Sorry, men futen skal ha 30% av huset

Bilde:
Anne Angelshaug.Vis mer

Samboere: Unngå arveavgift

Uten testament får ikke din samboer en krone når du dør. Men selv med et testament forsvinner en god del av arven i arveavgift, løsningen er å opprette to separate forsikringer.

I motsetning til ektepar vil ikke samboere arve hverandre automatisk. Samboere har heller ikke rett til å sitte i uskiftet bo.

Dette er den bitre realiteten du som samboer må forholde deg til.

Har dere ikke sikret hverandre, kan du faktisk risikere å måtte flytte fra boligen, fordi andre arvinger og staten krever sin rett.

Samboere bør derfor opprette et gjensidig testament der dere tilgodeser hverandre.

Men selv når du har sikret din samboer ved et gjensidig testament vil ikke alle sorger være løst. Samboere må nemlig betale arveavgift på beløpet de arver.

I motsetning til ektefeller må samboere betale arveavgift, og de får også en høyere arveavgiftssats enn eventuelle barn. Mer om arveavgift og arveavgiftssatsene finner du i denne artikkelen.

Arveavgift på livsforsikring

Bilde: Anne Angelshaug.
Bilde: Anne Angelshaug. Vis mer

Har to samboere i fellesskap tegnet livsforsikring, og oppnevnt hverandre som begunstiget, vil dessverre utbetalingen til den gjenlevende bli gjenstand for arveavgift.

Arveavgiften vil i disse tilfellene enten være på 50 prosent av forsikringssummen, eller på hele beløpet:

  • Hvis dere har finansiert 50 prosent av forsikringsbeløpet hver, vil ikke gjenlevende måtte betale arveavgift på "sin" del. Du kan jo ikke arve noe du selv har betalt. Arveavgiften blir dermed redusert til det halve.
  • Har avdøde derimot betalt hele forsikringsbeløpet av sin egen formue, vil den gjenlevende måtte betale arveavgift på hele beløpet.
Her er det altså viktig å være nøye; jo større arv det er snakk om jo mer penger er det selvfølgelig å spare.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvordan unngå arveavgift på forsikringsbeløp

Advokat Tore Fritsch
Skattebetalerforeningen
Advokat Tore Fritsch
Skattebetalerforeningen Vis mer

I stedet for å tegne en egen eller felles livsforsikring, bør dere tegne to separate forsikringer på hverandre, sier Advokat Tore Fritsch fra Skattebetalerforeningen.

Det vil si at mannen tegner en forsikring på sin samboer som kommer til utbetaling ved samboers død, og betaler denne av egen lomme. Han blir da både forsikringstager og begunstiget. Det samme bør selvsagt partneren gjøre.

- Dette vil ikke omfattes av arveavgiftsreglene av den enkle grunn at forsikringer du tegner og betaler selv, ikke regnes som arv, avslutter Fritsch.

Har dere barn?

I såfall bør du som er pappa være klar over at du ikke automatisk har foreldrerett til barnet, slik som ektefeller.

Når foreldrene er samboere, er det nemlig kvinnen som får foreldreansvaret alene.

Vil dere dele foreldreansvaret, eller at faren skal ha foreldreansvaret alene, må dere bekrefte dette skriftlig. Et slikt avtaleutkast finner du her, men husk at avtalen må meldes til folkeregisteret for å være gyldig.